Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93141
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Virvičiūtė, Eglė
Supervisor: Špinkytė-Bačkaitienė, Renata
Title: Vilko (Canis lupus L.) populiacijos poveikis ūkiniams gyvūnams Lietuvoje 2009-2018 m.
Other Title: Impact of wolf (Canis lupus L.) population on farm animals in Lithuania 2009 – 2018 m.
Extent: 46 p.
Date: 29-May-2019
Keywords: Vilkas;Wolf;Vilkų padaryta žala;Damage caused by wolves;Ūkiniai gyvūnai;Farm animals
Abstract: Vilkų (Canis lupus L.) daroma žala ūkiniams gyvūnams Lietuvoje buvo nagrinėjama 2009-2018 metų laikotarpyje. Duomenys apie papjautus ūkinius gyvūnus gauti iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC). Gauta informacija apdorota Microsoft Excel ir kt. statistinės analizės programomis. Tyrimo metu siekta nustatyti vilkų daromos žalos ūkiniams gyvūnams dėsningumus, žalos atvejų pasiskirstymą ir apimtis. Nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį vilkai papjovė 8320 ūkinius gyvūnus. Nuo 2009 iki 2018 metų vilkų papjautų gyvulių skaičius didėjo, tačiau netolygiai. Dažniausiai vilkų papjaunama ūkinių gyvūnų rūšis – avys, per analizuojamąjį laikotarpį iš visų papjautų gyvulių jos sudarė 74,5%. Nustatyta, kad vilkai dažniausiai pjauna ūkinius gyvulius rudenį - per analizuojamą laikotarpį daugiausia išpuolių užfiksuota rugsėjo (1743 papjauti gyvuliai, arba 20,1% visų per 2009 – 2018 metus papjautų gyvulių) ir spalio (1635 papjauti gyvuliai, arba 19,7% visų per 2009 – 2018 metus papjautų gyvulių) mėnesiais. Daugiausia vilkų išpuolių užfiksuota Šilalės rajono savivaldybėje (270 atvejų), Kupiškio rajono savivaldybėje (224 atvejai) ir Klaipėdos rajono savivaldybėje (187 atvejai). Dėl vilkų papjautų gyvulių, daugiausia nuostolių patyrė Elektrėnų rajono savivaldybė, kurioje 2009 – 2018 metais vilkai papjovė 608 gyvulius, tačiau tai buvo padaryta per 101 išpuolį, todėl vidutiniai vieno išpuolio nuostoliai – 6 gyvuliai. Didžiausius vidutinius nuostolius per vieną išpuolį patyrė Švenčionių rajono savivaldybė, kur vidutiniškai per vieną išpuolį buvo papjauti 7,2 gyvuliai.
The damage caused by wolves (Canis lupus L.) to farm animals in Lithuania was examined during the period of 2009-2018. Data on slaughtered farm animals were obtained from the ŽŪIKVC. The study wanted to determine regularities of damage caused by wolves to farm animals, the distribution and extent of damage cases. It was found that wolves slaughtered 8320 animals during the analyzed period. Between 2009 and 2018, the number of animals killed by wolves increased, but unevenly. Often, wolves are slaughtered by farm animals - sheep, accounting for 74.5% of all slaughtered animals during the analysis period. It was found that wolves mostly slaughter farm animals in autumn - during the analyzed period, most attacks were recorded in September (1743 slaughtered animals, or 20.1% of all animals slaughtered in 2009 - 2018) and in October (1635 slaughtered animals, or 19.7% of all animals slaughtered in 2009 – 2018) months. Most wolf attacks were recorded in Šilalė district municipality (270 cases), Kupiškis district municipality (224 cases) and Klaipėda district municipality (187 cases). The biggest losses caused by wolves were caused by the Elektrėnai district municipality, where in 2009 - 2018 wolves slaughtered 608 animals, but this was done in 101 attacks, thus the average loss of one attack was 6 livestock. The highest average losses in one attack occurred in the Švenčionys District Municipality, where 7.2 animals were slaughtered on average in one attack.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93141
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

536
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons