Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93139
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Drimeikytė, Domantė
Supervisor: Šileikienė, Daiva
Title: Paprastųjų miežių (hordeum vulgare L.), purkštų ozonuotu vandeniu, grūdų kokybės vertinimas cheminiais ir holistiniais tyrimo metodais
Other Title: Evaluation of sprayed with ozonated water spring barley (hordeum vulgare L.) grain quality by chemical and holistic methods
Extent: 48 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Vasariniai miežiai;Spring barley;Biokristalizacija;Biocrystallization;Kristalogramos;Crystallograms
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: • Vytauto Didžiojo Žemės ūkio akademijoje, Aplinkos ir ekologijos institute, Aplinkotyros laboratorijoje Tyrimo objektas: • Paprastųjų miežių, purkštų ozonuotu vandeniu grūdai. Tyrimo tikslas: • išanalizuoti ozonu prisotinto vandens purškimo įtaką vasarinių miežių grūdų cheminiams ir elektrocheminiams rodikliams.. Uždaviniai: 1. Įvertinti vasarinių miežių grūdų cheminius rodiklius. 2. Nustatyti miežių grūdų, užaugintų purškiant ozonu ir vandeniu elektrocheminius rodiklius pagal sezoniškumą. 3. Įvertinti miežių grūdų elektrocheminius rodiklius pagal taikytas technologijas. 4. Išanalizuoti biokristalizacijos metodo taikymo galimybes vasarinių miežių grūdų kokybei nustatyti, nepriklausomų vertintojų duomenų skaitinių verčių analizavimas. Tyrimo rezultatai: Įvertinus vasarinių miežių, augintų naudojant purškimui ozonuotą vandenį, grūdų cheminius rodiklius nenustatytas statistiškai patikimas ozonuoto vandens poveikis grūdų kokybiniams rodikliams. Purškimui panaudojus ozonuoto ir paprasto vandens, stebima absoliučiojo redokso potencialo skaitinių verčių mažėjimo tendencija, Mažiausios energijos P skaitinės vertės apskaičiuotos miežių grūdams, kurie purkšti vandeniu 4 kartus. Biokristalizacijos metodu įvertinti miežių grūdų kokybei reikalinga tolimesnis metodikos rengimas
Study site: Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Institute of Environment and Ecology, Environmental Research Laboratory; Research Object: Grains of conventional barley sprayed with ozone water. Research aim: Analyze the influence of ozone-saturated water spray on chemical and electrochemical parameters of spring barley grain. Objective: 1. To evaluate chemical indicators of spring barley grain. 2. Determine the electrochemical characteristics of barley grain grown by spraying with ozone and water by seasonality. 3. To evaluate the electrochemical parameters of barley grain according to the applied technologies. 4. To analyze the possibilities of applying the method of biocrystallization for the quality of spring barley grain, analysis of numerical values of independent evaluators Research results: After the evaluation of spring barley cultivated using ozone-sprayed water, no statistically reliable effect of ozonated water on grain quality was established. Spraying with more water (plain and ozonized) shows a downward trend in numerical values of absolute redox potential. The lowest energy P numerical values were calculated for barley grain, which was sprayed with water 4 times. Biocrystallization method for barley grain quality requires further preparation of the methodology.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93139
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
domante_drimeikyte_md.pdf1.22 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.