Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93134
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jachimavičius, Deimantas
Supervisor: Sirgėdienė, Monika
Title: Šernų kraniometriniai rodikliai
Other Title: Wild boar craniometric measurements
Extent: 57 p.
Date: 29-May-2019
Keywords: Šernas;Wild boar;Kraniometrinė analizė;Craniometric analysis;Morfometrija;Morphometry
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe analizuojami šernų kraniometrių rodiklių skirtumai pagal lytį. Darbo objektas – šernų kaukolių kraniometriniai rodikliai. Darbo tikslas – nustatyti vidurio Lietuvos šernų vidutinius kraniometrinius rodiklius skirtingose amžiaus klasėse. Darbo metodai – kraniometrinių rodiklių matavimas ir jų statistinė duomenų analizė. Darbo rezultatai: Šernas – plačiai paplitusi porakanopių būrio gyvūnų rūšis, prisitaikiusi prie įvairių aplinkos sąlygų. Gyvenamųjų sąlygų įvairovė lemia skirtingą tos pačios populiacijos individų elgesį ir vystymąsi. Analizuojant skirtingų porūšių paplitimą, giminingų rūšių kryžminimąsi, rūšies evoliuciją, prisitaikymą ar taksonomiją, morfometriniai duomenys tampa labai svarbūs. Pasaulyje šernų morfometrija plačiai ištyrinėta, tačiau Lietuvoje ji tirta epizodiškai, nėra išsamios kraniometrinės analizės, kuri padėtų planuojant detalesnius šios rūšies tyrimus. Šiame tyrime atlikta 53 šernų kaukolių kraniometrinė analizė siekiant nustatyti, ar šernų kaukolės skiriasi pagal amžių ir lytį.
Master's thesis analyzes differences of wild boar craniometry indicators by gender. The subjects of the thesis craniometric indicators of the wild boars’ skulls. The aim of the thesis is to to determine the average craniometric indicators in different age groups of the wild boars from the Central Lithuania. The Method of the thesis craniometric measurement and statistical data analysis. Results: Wild boar is a widespread species of cloven-hoofed animals adapted to various environmental conditions. Diversity of living conditions leads to different individual behavior and development. When analyzing distribution of different subspecies, cross-breeding of related species, species evolution, adaptation or taxonomy, the morphometric data becomes very important. The wild boar morphometry has been extensively researched in various countries, however, in Lithuania it has been investigated episodically, there is no detailed craniometric analysis that would assist in planning more detailed studies of wild boar. In this study, craniometric analysis of 53 boar skulls was performed to determine whether boar skulls differ by age and gender.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93134
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
deimantas_jachimavicius_md.pdf3.05 MBAdobe PDF   Until 2024-05-29View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.