Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93073
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šimėnaitė, Danguolė
Supervisor: Marcinkevičienė, Aušra
Title: Dirvožemio biologinių savybių palyginimas javų agrocenozėse įvairiose sėjomainose
Other Title: The comparison of soil biological properties in the crops agrocenosis in various crop rotations
Extent: 44 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Javai;Crops;Augalinės liekanos;Plant residues;Dirvožemio fermentai;Soil enzymes;Derlingumas;Soil fertility
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami javų sėjomainų augalinių liekanų ir biomasės, grūdų derliaus tyrimų duomenys. Darbo metodai: Augalinių liekanų tyrimai atlikti mažųjų monolitų metodu (Lapinskienė, 1993) po javų derliaus nuėmimo. Dirvožemio hidrolazių (ureazės ir sacharazės) aktyvumas nustatytas: ureazės – pagal Hofmann ir Schmidt (1953) metodus, sacharazės – pagal Hofmann ir Seegerer (1950) metodus, modifikuotus A. I. Čiunderovos (Чундерова, 1973) po javų derliaus nuėmimo. Sliekų skaičius ir biomasė dirvožemyje nustatyti po javų derliaus nuėmimo. Kiekviename laukelyje įkalti 3 rėmeliai ir piltas 0,55 % formalino tirpalas. Išlindę sliekai surinkti, suskaičiuoti ir pasverti (Martin, Carter, 1983). Javų sėklų derlingumas įvertintas nuimant juos kombainu Wintersteiger su svėrimo ir drėgnumo nustatymo sistema. Nustatytas javų grūdų švarumas, derlius perskaičiuotas į standartinį 14 % drėgnumo ir 100 % švarumo sėklų derlingumą t ha-1. Darbo rezultatai. Esmingai didžiausia augalinių liekanų masė nustatyta auginant žieminius rugius intensyviojoje, o žieminius kviečius Norfolko sėjomainoje po pirmųjų naudojimo metų daugiamečių žolių. Stipriausias dirvožemio fermento ureazės aktyvumas nustatytas žieminius rugius auginant lauko su kaupiamaisiais augalais sėjomainoje po antrųjų naudojimo metų daugiamečių žolių, žieminius kviečius – javų sėjomainoje po mėšlu tręšto vikių ir avižų mišinio žaliajam pašarui, vasarinius miežius – Norfolko sėjomainoje po bulvių. Stipriausias dirvožemio fermento sacharazės aktyvumas nustatytas žieminių rugius auginant lauko su kaupiamaisiais augalais sėjomainoje po antrųjų naudojimo metų daugiamečių žolių, žieminius kviečius – javų sėjomainoje po mėšlu tręšto vikių ir avižų mišinio žaliajam pašarui, vasarinius miežius – pašarinėje sėjomainoje po pašarinių runkelių. Didžiausias žieminių rugių grūdų derlingumas nustatytas trilaukėje sėjomainoje po mėšlu tręšto juodojo pūdymo, žieminių kviečių – Norfolko sėjomainoje po pirmųjų naudojimo metų daugiamečių žolių. Vasariniai miežiai ne tokie reiklūs priešsėliams, todėl juos galima auginti ir po javų, tačiau produktyvesni būna kai auginami po kaupiamųjų augalų, taip pat kai sėjomainoje per rotaciją vienas narys tręšiamas organinėmis trąšomis.
The research data of plant residues quantities in the soil of crop rotation, the activity of soil enzymes (urease and saccharase), the number of worms and biomass and crop harvest are presented in this master thesis. Research methods: The research of plant residues is carried out using the method of the small monolites (Lapinskienė 1993) after crop harvesting. The activity of soil hydrolases (urease and saccharase) was determined by the methods of urease - according to the methods of Hofmann and Schmidt (1953), saccharase - according to the methods of Hofmann and Seegerer (1950) modified by A. I. Chunderova (Чундерова, 1973) after harvesting cereals. The number of worms and biomass in the soil are determined after cereal harvesting. In each field there are 3 frames inserted and filled with 0.55% formalin solution. Earthworms that came out were collected, counted and weighed (Martin, Carter, 1983). The yield of cereal seed was estimated by removing them with the Wintersteiger combine with weighing and moisture detection system. The cereal grain cleanliness was determined, the yield was converted to standard 14% moisture and 100% purity seed yield t ha-1. Research results: Essentially the biggest mass of the plant residues was determined growing winter rye in the intense and winter wheat in the Norfolk crop rotation after the first year of usage of perennial grasses. The highest activity of soil enzyme urease was determined growing the winter rye in the field together with cultivated crop in the rotation after the second year of usage of perennial grasses, winter wheat – in the crop rotation after the mix of vetch, fertilized by manure and oats for the green fodder, summer barely - in the Norfolk rotation after the potatoes. The highest activity of soil enzime saccharase was determined growing winter rye in the rotation with the cultivated plants in the rotation after the second year of usage of perennial grasses, winter wheat in the crop rotation after the mix of vetch, fertilized by manure and oat for the green fodder, summer barely in the intense rotation after the maize. The biggest harvest of corn of winter rye was determined in the three field crop rotation after the black fallow, fertilized with manure winter wheat – in the Norfolk rotation after the first year of usage of perennial grasses. The summer barely is not so demanding to the preplants, so they could be grown after the crops. But summer barely are more productive when they are grown after the cultivated plants and when one of the elements is fertilized with organic fertilizer during the rotation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93073
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
danguole_simenaite_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.