Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93049
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Stankūnaitė, Asta
Supervisor: Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
Title: LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo patirtys: „Mes esam tie patys žmonės, tie patys jūsų vaikai“
Other Title: LGBTQ youth experiences of coming out: "We are the same people, we are the same children"
Extent: 83 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Atsiskleidimas;Coming out;LGBTQ;Jaunuoliai;Youth;Socialinis darbas;Social work
Abstract: LGBTQ jaunuoliai patiria daugiau psichinės sveikatos rizikos veiksnių nei heteroseksualūs bendraamžiai dėl homofobijos, viktimizacijos, stigmatizacijos ir neigiamų nuostatų visuomenėje. Lietuvai vis dar kyla iššūkių siekiant užtikrinti LGBTQ asmenų teises. Atsiskleidimas – savo seksualinės orientacijos pajautimas, supratimas ir atskleidimas kitiems. Tai procesas, prisidedantis prie teigiamos jaunuolio psichinės sveikatos. Lietuvoje daugelis LGBTQ jaunuolių nesijaučia saugiai ir dažniau yra linkę slėpti savo seksualinę orientaciją. Šiame darbe tyrimo objektas – LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo patirtys. Tyrimo tikslas – atskleisti LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo patirtis. Tyrimo tikslui pasiekti kelti šie uždaviniai: 1) Apibūdinti LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo sau patirtis. 2) Apibūdinti LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo kitiems patirtis. 3) Apibūdinti LGBTQ jaunuolių atsiskleidimo šeimai patirtis. Tyrimo metu buvo naudotas individualus, iš dalies struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 8 LGBTQ jauni žmonės. Tyrimo duomenys analizuoti naudojant grindžiamosios teorijos koncepcijos duomenų analizės metodiką. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunuoliai savo seksualinę orientaciją suprato paauglystėje. Ryškiausias jausmas atsiskleidimo sau metu – baimė būti atstumtam šeimos ir visuomenės. Priėmimo procesą lengvina pozityvių LGBTQ pavyzdžių matymas ir socialinis palaikymas, o apsunkina informacijos LGBTQ tema trūkumas, internalizuota homofobija, dėl kurios jaunuoliai linkę neigti ar slėpti orientaciją. Pats seksualinės orientacijos suvokimas ir priėmimas jaunuoliams nebuvo sudėtingas procesas, o labiau natūraliai atėjęs suvokimas, bet visas negatyvias emocijas ir baimę kėlė galima priešiška aplinkos reakcija. Jaunuoliai dažniau linkę slėpti orientaciją nuo kitų žmonių. Kasdienybėje jie patiria neapykantą, persekiojimą, psichologinį ir fizinį smurtą, homofobines patyčias, neigiamas nuostatas jų atžvilgiu. Saugiausiai jaunuoliai jaučiasi būdami LGBTQ bendruomenėje. Skaudžiausias ir daugiausiai negatyvių pasekmių LGBTQ jaunuolio psichinei sveikatai keliantis reiškinys – atskleidimas be sutikimo. Atsiskleidimas tėvams matomas kaip itin svarbus žingsnis, ir jų reakcijos bei palaikymas jaunuoliams yra svarbesni nei bendraamžių. Dažniau jaunuoliai yra linkę slėpti savo orientaciją nuo šeimos dėl baimės būti atstumtiems. Sprendimą atsiskleisti tėvams labiausiai veikia tėvų turimos nuostatos LGBTQ atžvilgiu ir tarpusavio santykis. Dažniausiai tėvai į atsiskleidimą reagavo neigiamai. Visuose atsiskleidimo etapuose jaunuoliams svarbiausia palaikymas ir turėjimas bent vieno žmogaus, kuriuo būtų galima pasitikėti ir kalbėtis.
LGBTQ youth experience more psychological risks because of homophobia, victimisation, stigmatisation and negative opinions from society in comparison with heterosexual peers. Lithuania still challenge to protect rights of LGBTQ. Coming out – acception and disclosure of sexual orientation. This process contributes to better psychological outcomes. In Lithuania LGBTQ youth don‘t feel safe and usually hide their sexual orientation. The objective of the work – LGBTQ youth coming out experiences. In order to achieve research objective, the following tasks were set: 1) Describe LGBTQ youth experiences of coming out to self. 2) Describe LGBTQ youth experiences of coming out to others. 3) Describe LGBTQ youth experiences of coming out to family.The semi-structured interview was used for the research. In research participated 8 LGBTQ young persons. Grounded theory approach was used for data analysis. Results showed that youngsters realized their sexual orientation when they were teenagers. Emotion which leaded coming out to self process – fear to be rejected by family and society. Coming out process positively affected by having positive LGBTQ examples and lack of information, internalised homophobia effects it negatively and youngsters deny or hide their identity. To accept sexual orientation was not so difficult for youth but youngsters were afraid of possible negative reactions of society. Usually youngsters choose to hide their sexual orientation. Everyday they experience bullying, hate, persecution. The safest place for them LGBTQ people. The most difficult and negative process – outing without permission. Coming out to family is more important than friends. It is seen as very important steps and parents support is more important than peers. Youngsters tend to hide their orientation from parents. Family opinion about LGBTQ and relationship quality affects relationship. Parents were not supporting and more often reacted negatively. In all phases of disclosure the most important thing is support and to have at least one person to talk to.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93049
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
asta_stankunaite_md.pdf776.86 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

32
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.