Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93039
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): He, Fengyan
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Teachers' perceptions on the role of feedback for improving teaching practice
Other Title: Mokytojų suvokimas apie grįžtamojo ryšio vaidmenį tobulinant ugdymo praktiką
Extent: 67 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Teacher evaluation;Mokytojų vertinimas;Feedback;Atsiliepimas;Teaching practice;Mokymo praktika
Abstract: Rezultatai rodo, kad grįžtamasis ryšys yra laikomas mokytojų vertinimo proceso dėstytojo supratimo esme. Be to, jis parodo, kad grįžtamasis ryšys turi daug savybių - instrumentiniam naudojimui, konceptualiam naudojimui, simboliniam naudojimui ir dėkingumui. Tyrimas taip pat rodo, kad mokytojų atsakas į grįžtamąjį ryšį yra glaudžiai susijęs su tokiais aspektais kaip grįžtamojo ryšio naudingumas, grįžtamojo ryšio tikslumas, grįžtamosios informacijos teikėjų patikimumas ir jų prieiga prie išteklių. Be pirmiau pateiktų išvadų, kurios atitinka teorinę literatūrą, šiame tyrime yra keletas konkrečių išvadų. Tyrimuose teigiama, kad ryšiai, bendradarbiavimas ir santykiai atlieka svarbų vaidmenį atsiliepiant į mokymosi praktiką. Mokytojai linkę pateikti teigiamą grįžtamąjį ryšį ir ganėtinai vengti neigiamo. Pagrindinės problemos, susijusios su grįžtamuoju ryšiu dėl mokymo tobulinimo, yra susijusios su laiko grįžtamojo ryšio procesui trūkumu, mokinių ir mokytojų pasitikėjimo klausimu, pasyviu tėvų dalyvavimu vertinimo procese, per daug teigiamų atsiliepimų ir kritikos trūkumu teikiant grįžtamąjį ryšį.
The results demonstrate that feedback is considered to be the essence in the teacher evaluation process on teachers’ perceptions. Also, it showcases that feedback has multiple characteristics – for instrumental use, conceptual use, symbolic use, and appreciation use. The research also indicates that teachers’ response to feedback is closely related to such aspects as the usefulness of feedback, feedback’s accuracy, the credibility of the feedback givers, and their access to resources. In addition to the above findings that are matched with the theoretical literature, there are a few specific findings in this study. The research reports that communication, cooperation and relationship play a significantly important role on the effect of feedback for improving teaching practice as well. Teachers tend to give a positive feedback and fairly avoid to give a negative one. The main problems related with the feedback on teaching improvement are related to the lack of time for the feedback process, a trust between pupils and teachers, passive participation of parents in evaluation process, too much positive feedback, and the lack of criticism in providing feedback.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93039
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 1, 2021

Download(s)

125
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons