Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93037
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Judina, Julija
Supervisor: Pukelytė, Ina
Title: Laiko vadybos problemos Lietuvos grožio industrijos sektoriuje
Other Title: Time management problems in the Lithuanian beauty industry sector
Extent: 66 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: grožio industrija;beauty industry;laiko vadyba;laiko valdymas;time management;time planning
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas yra ištirti ir aptarti laiko vadybos problemas su kuriomis susiduriama Lietuvos grožio industrijos sektoriuje bei ištirti populiariausius ir naudingiausius laiko valdymo bei klientų registravimo įrankius, kurie padeda išspręsti susidariusias laiko vadybos problemas. Teorinėje darbo dalyje yra analizuojami laiko vadybos esmė, principai, dėsniai ir taisyklės. Aptariamos pagrindinės laiko valdymo problemos su kuriomis susiduriama šiuolaikinėje visuomenėje ir jų reikšmė. Tuomet analizuojamos laiko vadybos problemos Lietuvos grožio industrijos sektoriuje. Sekančiu etapu yra išskiriami pagrindiniai laiko valdymo įrankiai naudojami Lietuvos grožio industrijoje, jie susikirstomi į grupes pagal įvardintus pagrindinius bruožus. Tuomet, trečiojoje darbo dalyje, yra aptariami šių įrankių privalumai bei trūkumai, analizuojami populiariausi įrankiai. Pristatoma tyrimo metodologija kurią sudaro kokybinės pusiaustruktūruotos interviu, kiekybinės apklausos ir lyginamosios literatūros analizės. Baigiamojo darbo rezultatai parodo, kad tinkamai pasirinkti laiko valdymo įrankiai sumažina arba panaikina problemas su kuriomis susiduriama Lietuvos grožio industrijos sektoriuje šiuo metu.
The purpose of this thesis is to investigate and discuss time management issues encountered in teh Lithuanian beauty industry and to analize the most popular and useful time management and customer registration tools that help solve these time management problems. The theoretical part of the thesis analyzes the essence, principles, laws and rules of time management. It discusses the key issues of time management encountered in today‘s society and meaning of issues. The time management issues encountered in the Lithuanian beauty industry are beaing analyzed. Then, the next step is to identyfy themain time management tools used in the Lithuanian beauty industry, these tools are put into separate groups according to their main charactersistics. Then, in the third part of the thesis the advantages and disadvantages of these tools are being discussed ant the most popular tools analyzed. Furthermore, the methodology of the research is presented, which consists of a qualitative semi-structured interview, a quantitative survey and a comparative literature analysis. The results of the thesis show that if properly chosen, time management tools can reduce or even eliminate the problems that the Lithuanian beauty sector is currently experiencing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93037
Appears in Collections:2019 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

181
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

467
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons