Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93023
Type of publication: master thesis
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija / Electrical and electronic engineering (T001)
Author(s): Sindaravičius, Darius
Supervisor: Kavolynas, Antanas
Title: 10kV skirstomųjų elektros tinklų rajono (N) elektros energijos tiekimo patikimumo tyrimas
Other Title: Research on the reliability of electricity supply of distribution electrical network distributor (N)
Extent: 47 p.
Date: 24-May-2019
Keywords: Elektros tinklai;Electrical networks;Gedimai;Failures;Elektros įrenginiai;Electrical equipment;Patikimumas;Reliability
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas 10kV skirstomųjų elektros tinklų vieno pasirinkto rajono elektros energijos tiekimo patikimumas. Tyrimas buvo atliktas Vilniaus miesto elektros skirstomuosiuose elektros tinkluose, dispečerines centre. Tyrimui atlikti naudotasi AB „ESO“ informacinėmis sistemomis: TEVIS (tinklo eksploatavimo ir valdymo sistema); informacine sistema „Planiniai ir neplaniniai atjungimai“; šiuo metu diegiama sistema DMS (valdymo ir stebėsenos sistema); GIS (geografinė informacijos sistema). Surinkti duomenys rodo, kad daugiausia gedimų įvyksta dėl operatoriaus kaltės, taip pat gana daug gedimų įvyksta dėl išorinių priežasčių, kaip antai: dėl pašalinių asmenų kaltės, kai, pvz., vykdant kasimo darbus pažeidžiami elektros kabeliai, pavagiami arba sugadinami elektros įrenginiai, ant oro linijų laidų užverčiami pjaunami medžiai, autoįvykio metu pažeidžiamos atramos ir t. t. Taigi, galima daryti prielaidą, kad, sumažinus gedimų dėl išorinio poveikio skaičių, galima žymiai pagerinti elektros tinklo patikimumą.
This work addresses the reliability of the electricity supply of a single selected area of the 10-kV electricity grid. The survey was carried out in Vilnius electricity distribution grids and in the dispatching centre. The data are collected from following information systems of ESO: TEVIS (Network Operation and Management System); Information system “Planiniai ir neplaniniai atjungimai”; DMS (Management and Monitoring System), the system that is currently being deployed; GIS (Geographical Information System). The data collected indicate that most failures occur due to the fault of an operator. However, a considerable number of failures occur due to external reasons, such as: the fault of unauthorised persons, for example, when electrical cables are damaged by excavation works, by thefts of electrical equipment, by cut trees falling over the overhead power lines, by damaged to overhead line supports during road accidents, etc. It can therefore be assumed that reduction in the number of failures due to externalities would significantly improve the reliability of the electricity grid.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93023
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
darius_sindaravicius_md.pdf1.58 MBAdobe PDF   Until 2024-05-24View/Open

Darius Sindaravičius

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

142
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.