Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93013
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Chukwudi Chikamalu, Mgbodu
Supervisor: Asiegbu, Fred;Radzijevskaja, Jana
Title: Molecular analysis of interspecific interaction between Conifer root and butt rot pathogen Heterobasidion annosum s.s and biocontrol agent Phlebiopsis gigantea and saprophytic Mycena sp
Extent: 60 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Conifer root;Biocontrol phlebiopsis gigantea;Mycena sp;Molecular analysis;Heterobasidion annosum
Abstract: Heterobasidion. annosum s.s is a necrotrophic fungus, conifer pathogen, Pinus sylvestris being its common host. According to investigation, its genome encodes a large number of small secreted proteins (SSPs) which are involved in its interaction with other fungal species, competitive, neutral or mutualistic interaction. These SSPs were also investigated to be involved in the pathogen’s disease development, promotion and sustainability on conifer trees. In this study, I targeted three necrotrophic SSPs namely, HaSSP4, HaSSP5 and HaSSP8 which might be involved in the interspecific interaction of the pathogen with other fungi. The interaction can be characterized as invasive and non-invasive. Treatment with a strong competitor such as P.gigantea and a less competitor such as Mycena, had different responses from the pathogen both in the culture and at molecular level. Considering the reference gene POL_3TF and the targeted genes the pathogen was able to express the selected genes at different levels in relation to the scaled control. HaSSP8 gene showed some potentials in being involved actively in the interaction in both treatments (invasive and non-invasive) at different time points. With a strong competitor such as P.gigantea, HaSSp8 gene was down regulated, which could be attributed to the competitive nature of the competitor while it was upregulated in the treatment with Mycena which showed an inhibitory type of interaction. Conclusively, HaSSP4, HaSSP5 and HaSSP8 were generally expressed during the interspecific interaction of H. annosum s.l with P. gigantea and Mycena but only HaSSP8 transcript abundance showed a statistical significance in both treatments at different time points. HaSSP8 could possibly play an important role in both competitive and inhibitory types of interactions of H.annosum s.s.
Heterobasidionas. annosum sensu lato nekrotrofiniu grybeliu, spygliuočių sukėlėjais, škotišku pušiu, kaip tipišku vežėju. Remiantis tyrimu, jo genomas koduoja daug mažų išskiriamų baltymų (CSPS), kurie dalyvauja sąveikoje su kitomis grybų rūšimis, maža, neutrali arba tarpusavio sąveika. Šie SSP taip pat buvo tiriami siekiant įtraukti į spygliuočių patogenų ligų plitimą, skatinimą ir tvarumą. Šiame tyrime siekiau trijų nekrotrofinių SSP, ty HaSSP4, HaSSP5 ir HaSSP8, kurie gali būti įtraukti į specifinį patogeno sąveiką su kitais grybais. Sąveika gali būti apibūdinama kaip invazinė ir neinvazinė. Gydymas stipriu konkurentu, pvz., P. gigantea ir mažiau konkurentu, pvz., Mikėne, turėjo skirtingą reakciją nuo patogeno tiek kultūroje, tiek molekuliniu lygiu. Atsižvelgiant į referencinį POL_3TF geną ir tikslinius genus, patogenas sugebėjo išreikšti pasirinktus genus skirtingais lygiais, kiek tai susiję su mastelio reguliavimu. HaSSP8 genas parodė kai kuriuos potencialus B, kad jie aktyviai dalyvautų sąveikaujant abiem gydymo būdais (invaziniais ir neinvaziniais) įvairiais laiko momentais. Esant stipriajam konkurentui, kaip P. gigantea, HaSSp8 genas buvo reguliuojamas, o tai gali būti siejama su konkurento konkurenciniu pobūdžiu, kai ji buvo reguliuojama gydant Mycena, kuri parodė slopinančią sąveiką. Hassp4, HaSSP5 ir HaSSP8, kaip taisyklė, išreiškė H. annosum tarpusavio sąveikos su P. gigantea ir Mycena metu, tačiau tik HaSSP8 transkriptų gausumas parodė statistinį reikšmingumą abiem gydymo būdais skirtingais laiko momentais. HaSSP8 gali vaidinti svarbų vaidmenį ir profesionalių, ir slopinančių N. annosum C. sąveikos tipų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93013
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
chukwudi_chikamalu_mgbodu_md.pdf2.12 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

78
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.