Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/92987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMiceikienė, Astrida-
dc.contributor.authorNutautienė, Rasa-
dc.date.accessioned2019-05-19T16:01:16Z-
dc.date.available2019-05-19T16:01:16Z-
dc.date.issued2019-05-27-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/92987-
dc.description.abstractMagistro baigiamasis darbas atliekamas trim etapais. Pirmasis tyrimo etapas – gyvybės draudimo rinkos pelningumą lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Šiame etape atliekama mokslinės literatūros analizė ir sintezė, kurios metu siekiama nustatyti gyvybės draudimo rinkos sampratą ir jos reikšmę šalies ekonomikai, ištirti gyvybės draudimo pelningumo sampratą ir jį įtakojančius veiksnius bei ištirti šiuo metu mokslininkų taikomus gyvybės draudimo rinkos vertinimo metodus. Antrąjame etape išanalizavus mokslininkų atliktus tyrimus ir atrinkus tyrimui tinkamus vertinimo metodus sudaromas gyvybės draudimo rinkos pelningumą lemiančių veiksnių vertinimo modelis. Trečiame etape, pagal sudarytą gyvybės draudimo rinkos pelningumą lemiančių veiksnių vertinimo modelį, įvertinta visų Europos Sąjungos šalių gyvybės draudimo rinka ir identifikuoti kiekvienos šalies gyvybės draudimo rinkos pelningumui didžiausią įtaką darantys veiksniai. Atlikus regresinę analizę SPSS pagalba, atmetus statistiškai nereikšmingus kintamuosius bei įvertinus multikolonearumo problemą ir pašalinus iš lygties neatitinkančius sąlygų kintamuosius sudarytas Europos sąjungos šalių gyvybės draudimo bendrojo pelningumo regresijos lygties modelis, nustatyta, kad tiesoginės įtakos turi BVP, neigiamos – palūkanų norma, mokesčių tarifas, gyvenimo trukmė ir kompiuterio naudojimas – veiksniai, priklausantys visoms 4 nagrinėtoms grupėms.lt
dc.description.abstractThe master's thesis is carried out in three stages. In the first part of the work the theoretical justification of the factors determining the profitability of the life insurance market was performed. At this stage, the analysis and synthesis of scientific literature were carried out to identify the life insurance market and its significance for the country's economy and to explore the conception of profitability of life insurance and the factors influencing it and to investigate the methods of valuation of life insurance market currently used by scientists. In the second part of the work, after analysing the research carried out by scientists, the model of assessment of the factors determining the profitability of the life insurance market was created. In the third part of the work, the life insurance market of all European Union countries was evaluated according to the model of estimating the factors determining the profitability of the life insurance market and the factors affecting the profitability of the life insurance market of each country were identified. After performing a regression analysis with SPSS, excluding statistically insignificant variables and evaluating the multicollinearity problem and eliminating non-equitable conditions, the model of the regression equation of the general profitability of life insurance of the European Union countries was formed, the variables of the European Union countries' gross profitability linear regression equation have been identified, and it was found that it is directly influenced by GDP, negative – interest rate, tax rate, life expectancy and computer use in a household – every factor is from a group of economic, political, social and technological factors respectively.en
dc.description.sponsorshipBioekonomikos plėtros fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBioekonomikos tyrimų institutaslt
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No accesslt
dc.subjectGyvybės draudimo rinkalt
dc.subjectLife insurance marketen
dc.subjectPelningumaslt
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectPEST analizėlt
dc.subjectPEST analysisen
dc.subjectregresinė analizėlt
dc.subjectregression analysisen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleEuropos Sąjungos šalių gyvybės draudimo rinkos pelningumą lemiančių veiksnių vertinimaslt
dc.title.alternativeEvaluating the Factors Affecting the Profitability of the European Union Countries' Life Insurance Marketen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)
Files in This Item:
rasa_nutautiene_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

1 Priedas.pdf646.13 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

2 Priedas.pdf615.89 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

3 Priedas.pdf633.39 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

4 Priedas.pdf179.16 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

222
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

110
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.