Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/91814
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Petronytė, Giedrė
Supervisor: Žilinskas, Gintaras
Title: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimas: Lietuvos atvejo analizė
Other Title: European Union cyber security policy implementation: case study of Lithuania
Extent: 117 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Europos Sąjunga;Kibernetinis saugumas;Politikos įgyvendinimas;Lietuva;European Union;Cyber security;Policy implementation;Lithuania
Abstract: Europos Sąjunga per beveik tris dešimtmečius pasiekė itin aukštą integracijos lygį. Tuo pat metu technologinis progresas pasaulyje naikino bendravimo ir informacijos keitimosi apribojimus. Skaitmeninės technologijos tapo daugelio šalių socio-ekonominio vystymosi pagrindu. Tačiau su technologiniu progresu atsirado ir kibernetinės grėsmės. Dėl didėjančio grėsmių masto ES ir jos šalys narės privalo didinti kibernetinį saugumą ir stengtis užtikrinti didesnį atsparumą kibernetinėms grėsmėms. ES vykdoma kibernetinio saugumo politika apibrėžia kibernetinio saugumo gaires ir prevencijos priemones, taip siekdama skatinti šalis nares pačias vystyti nacionalinį kibernetinį saugumą, atsižvelgiant į pamatinius ES ir demokratijos principus. Magistro baigiamojo darbo objektas yra kibernetinės politikos įgyvendinimas. Darbo tikslas: išanalizavus Lietuvos kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą ES kontekste, nustatyti šios politikos įgyvendinimo tobulinimo kryptis. Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) išanalizuoti neofunkcionalizmo ir naujojo institucionalizmo teorijų reikšmę ES kibernetinio saugumo politikai; 2) apibūdinti kibernetinio saugumo ir kibernetinių grėsmių sąvokų sampratos kaitą; 3) išnagrinėti ES ir Lietuvos teisinius dokumentus reglamentuojančius kibernetinio saugumo įgyvendinimą; 4) išanalizuoti kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo priemones; 5) identifikuoti kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo Lietuvoje pagrindines problemas. Remiantis atlikto kokybinio tyrimo gautais duomenimis buvo nustatyta, kad Lietuvoje kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimas yra nukreiptas į tris pagrindines kryptis - kibernetinio saugumo stiprinimo, nusikalstamumo kibernetinėje erdvėje mažinimo ir bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje skatinimo. Naudodama kompleksines priemonės apimančias, tarptautinių iniciatyvų steigimą, pažangių technologinių sprendimų, skirtų užtikrinti informacinių sistemų vientisumą, ir kt. Lietuva kartu užtikrina ES politikos vientisumą. Tačiau įgyvendinant kibernetinio saugumo politiką Lietuvoje yra susiduriama su tam tikromis problemomis - bendradarbiavimo tarp viešojo ir privataus sektoriaus trūkumu ir nacionaliniu lygmeniu organizuojamų piliečių švietimo iniciatyvų, skirtų nusikalstamumui kibernetinėje erdvėje mažinti stoka.
European Union (EU). during the almost 30 years of existence has achieved extremely high level of integration. At the same time, technological progress has grown, and digital technologies have become the basis of socio- economic development in many countries. Restrictions of communication and information exchange have been eliminated, but cybersecurity threats appeared. Therefore, EU and its member states are trying to ensure their cyber security and resilience for cybersecurity threats. By implementing cyber security policy, EU only sets basic cyber security paths and prevention measures, while member states are developing their national cyber security policy, by echoing EU standards and democratic values. The object of the master's thesis is the implementation of cyber security policy. The aim of this study is to analyse Lithuanian cyber security policy implementation in the context of EU and identify the areas to improve. To achieve this goal, the following tasks were set: 1) to analyse the impact of neofunctionalism and new institutionalism for the EU cyber security policy; 2) to analyse evolution of cyber security and cyber security threats concepts; 3) to describe the legal law basis of the cyber security implementation in EU and Lithuania; 4) to analyse the main measures for cyber security policy implantation; 5) to identify the main problems of cyber security policy implementation in Lithuania. According to the data obtained during the qualitative research, it was discovered that Lithuanian cyber security policy is directed to the main three fields. They are cyber security strengthening, cybercrime diminution and cooperation development in the field of cyber security. By using complex measures, including international partnership development, updated technological solutions etc. Lithuania, as EU member state is implementing coherent EU cyber security policy. However, during the process of cybersecurity policy implementation, Lithuania is facing some problems. There is a lack of public and private sectors partnership initiatives. Also, education and awareness raising campaigns are not initiated by state authorities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/91814
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
giedre_petronyte_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

277
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

157
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.