Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85840
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Skuržinskas, Justinas
Supervisor: Ragelienė, Lina
Title: BaSO4 Nanodalelių suspensijos stabilumo ir poveikio gramneigiamoms bakterijoms tyrimai
Other Title: Impact of BaSO4 particles on the viability of gram-negative bacteria
Extent: 59 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: BaSO4;Nanodalelės;Nanoparticles;Natrio deoksicholatas;Sodium deoxycholate;Natrio cholatas;Sodium cholate;Antibakterinis poveikis;Antibacterial effect
Abstract: Nanodalelės – nuo 1 iki 100 nm dalelės, kurios naudojamos daugumoje sričių: transporte, elektronikoje, medicinoje, aplinkos apsaugoje. Viena labiausiai šiuo metu augančių sričių yra automobilių pramonė. Automobilio stabdymo metu yra generuojamos BaSO4 nanodalelės, kurios gali toksiškai paveikti gyvų organizmų ląsteles. Šio darbo tikslas – ištirti bario sulfato nanodalelių poveikį modeliniams organizmams. Paviršiaus aktyvumo medžiagos, tokios kaip NaC ir NaDC izoliuoja BaSO4 nanodaleles ir užtikrina jų stabilumą. Izoliavimo efektyvumas priklauso nuo detergento koncentracijos: iki KMK izoliuojamos pačios mažiausios nanodalelės, po KMK susidaro aglomeratai. NaC efektyviausiai padengia nanodaleles esant 1 mM koncentracijai, o NaDC – 0,2 mM. Dalelių stabilumas įvertinamas matuojant Dzeta potencialą. Jis priklauso nuo NaC ir NaDC padengtų dalelių Dzeta potencialai yra panašūs, atitinkamai -10,61 mV ir -12,69 mV. Tai parodo, jog dalis dalelių aglomeruojasi, tačiau išlieka ir pavienės nanodalelės. Nanodalelių patekimas į ląsteles priklauso nuo jų paviršiaus sudėties, formos ir dydžio. Efektyviausiai per ląstelės membraną keliauja mažos pavienės nanodalelės. Detergentais padengtos BaSO4 nanodalelės pasižymi antibakteriniu poveikiu. Didinant BaSO4 nanodalelių koncentraciją, mažėja modelinių E. coli bakterijų gyvybingumas. Bakterijų gyvybingumas taip pat priklauso ir nuo dalelių Dzeta potencialo. Bakterijoms žūstant, Dzeta potencialo vertės artėja prie nulio.
Nanoparticles - from 1 to 100 nm particles, which are used in majority of areas: transport, electronics, medicine, environmental protection. One of the most growing areas is the transport industry. During the vehicle braking BaSO4 nanoparticles are being generated, which can effect in a toxic way all living organisms cells. The main goal of this work - investigate barium sulphate nanoparticles effect on an expermantitave organisms. Surfactants, such as NaC and NaDC - isolates BaSO4 nanoparticles and assures their stability. Isolating effectiveness depends on detergent concentrations: until CMC isolates the smallest nanoparticles, till CMC agglomerates are formed. NaC most efficiently cover nanoparticles when there is 1 mM concentration, while NaDC - 0,2mM. Particles stability evaluated by measuring Zeta potential. It depends on NaC and NaDC covered particles. Zeta potentials are similar respectively -10,61 mV and -12,69 mV. It shows, that part of the particles agglomerates, but stays and single nanoparticles. Nanoparticles accession to the cell depends on their surface composition, shape and size. The most efficiently through the cells membrane goes little and single nanoparticles. Covered with detergents BaSO4 nanoparticles distinguish antibacterial effect. Increasing BaSO4 nanoparticles concentration, decrease model E.coli bacteria viability. The viability of bacteria also depends on particles Zeta potential. When bacteria dies, Zeta potential value approaching to the zero.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85840
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
justinas_skuržinskas_md.pdf1.59 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.