Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85836
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Radžiūnas, Gediminas
Supervisor: Kupčinskas, Artūras
Title: Joninių skysčių tribologinių savybių tyrimas
Other Title: Tribological characteristics of ionic liquids
Extent: 46 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Tretaoktalaminas;Tretochthalamine;Prolialfaolifinas,;Prolialfaolipine;Alyvos;Oils;Joninis skystis;Ionic Liquid
Abstract: Tepimo technologijos nuolat tobulinamos, kad atitiktų naujus iššūkius arba atvertų naujas galimybes. Tiesą sakant, daugelis įrangos patobulinimų gali įvykti tik tada, kai tepimo technologijos progresuoja. Iš dalies tepalai tobulinami tam, kad į aplinką būtų išmetama mažiau teršalų, tepalai būtų tvaresni, ilgėtų laikas tarp techninių aptarnavimų ir, žinoma, trinties mažinimo, dėl kurios sumažėja energijos nuostoliai Naujausias ir šių metu tobuliausias priedas alyvoms išsprendžiantis šias problemas yra joniniai skysčiai. Kaip alyvų priedai joniniai skysčiai pradėti tirti nuo 2001 m. Joniniai skysčiai buvo tiriami tiek kaip savarankiškos alyvos, tiek kaip alyvos priedai, siekiant sumažinti susidėvėjimą ir trintį. Tyrimams naudota bazinė sintetinė alyva Prolialfaolifinas sutrumpintai (PAO4) ir joninis skystis Tretaoktalaminas, sutrumpintai (TOAO4)
Lubrication technologies are constantly being improved to meet new challenges or open up new opportunities. In fact, many enhancements to equipment can only happen when lubricant technology progresses. Partially lubricants improve to reduce pollutant emissions, make lubricants more sustainable, take longer between maintenance and, of course, reduce friction, which reduces energy losses The latest and most advanced oil supplement for solving these problems is ionic fluids. As oil additives, ionic liquids have been investigated since 2001. Ionic liquids were tested both as self-contained oil and as oil additives to reduce wear and friction. Base oil for research Propiocalamin abbreviated (PAO4) and ionic liquid Tretaoctalamine, abbreviated (TOAO4).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85836
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
gediminas_radziunas_md.pdf1.6 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

102
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

30
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.