Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85832
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Mikalauskas, Vytautas
Title: Vidurinio lygmens vadovų derybinių įgūdžių stiprinimo vadybiniai sprendimai
Other Title: The managerial solutions of the enhancement of negotiation skills among middle-level managers
Extent: 91 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Vidurinio lygmens vadovas;Derybų įgūdžiai;Derybos;Middlelevel management;Negotiation skills;Negotiation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra parengti vidurinio lygmens vadovų derybinių įgūdžių stiprinimo vadybinius sprendimus. Darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių: teorinės literatūros analizės, kurioje apžvelgiama derybos ir jų reikšmė vadovo darbui, bei vidurinio lygmens vadovo darbo ypatumai, bei pateikiama tyrimų apie vadovų derybinius įgūdžius apžvalga. Analitinėje dalyje – išanalizavus dalinai struktūruotus interviu su vidurinio lygmens vadovais identifikuotos pagrindinės derybinės problemos ir jų stoka organizacijose. Projektinėje pateikiami vadybiniai sprendimai vidurinio lygmens derybinių įgūdžių stiprinimui. Aptariamas būtinasis pasiregimas derybinių įgūdžių ugdymui, pristatomas teorinis modelis profesinių ir dalykinių kompetencijų lavinimui, individualios derybinės galios stiprinimui ir atsparumo manipuliacijai didinimas taikant emocijų valdymą.
The aim of the research is to suggest possible managerial solutions for enhancing middlelevel management's skills. The thesis consists of three parts. The first part is theoretical analysis, which reviews negotiation and its importance in managers' daily work, while at the same time providing overview of managerial negotiation skills. The second part identifies the main problems in negotiating, such as lack of negotiation skills. The analytical part provides analysis of semi-structured interviews. The work suggests managerial solutions for enhancing negotiation skills of middle-level management. The third part identifies the need for negotiation skills improvement, cultivation of professionalism and enhancement of specific competences, which provide for strengthening of individual negotiation capacities and resilience to manipulations through emotional intelligence.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85832
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vytautas_mikalauskas_md.pdf723.88 kBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.