Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85828
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Iqbal, Javed
Supervisor: Legenzova, Renata
Title: An assessment of influence of digital transformation of financial services on the company's performance
Other Title: Skaitmeninio transformavimo įtakos įmonės finansiniams rezultatams vertinimas
Extent: 70 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Digital transformation;Financial performance;Accounting and financial closing;Group consolidation;Skaitmeninė transformacija;Finansiniai rezultatai;Apskaita ir finansinis uždarymas;Grupės konsolidavimas
Abstract: The aim of this diploma paper is to assess the influence of digital transformation on financial performance of Retal Company. The work contains three parts. First part of the thesis presents the theoretical analysis of the scientific issue that contains the overview of the definition of digital transformation, different ICT usage in transformation projects. The second part carried out the research of collecting data, interviews and discussion of subject matter experts. For this diploma paper research, Case study analysis is used as research method. The third part of the work is to present the specific standing of Retal company. The result of the study revealed that financial performance of company is improved in longer run due to improved financial and management accounting reporting in longer run and in short run where project is being implemented there is negative influence on company financial performance. Lastly this thesis paper is summarized by the conclusion and recommendation for such projects.
Šio diplominio darbo tikslas - įvertinti skaitmeninės transformacijos įtaką „Retal Company“ finansiniams rezultatams. Darbe yra trys dalys. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama teorinė mokslinės problemos analizė, kurioje pateikiama skaitmeninės transformacijos apibrėžties apžvalga, skirtingi IRT naudojimo būdai transformacijos projektuose. Antroje dalyje atlikta duomenų rinkimo, pokalbių ir dalykų ekspertų diskusijų tyrimas. Šiam diplominio darbo tyrimui kaip tyrimo metodas naudojamas atvejo analizės tyrimas. Trečioji darbo dalis - pristatyti konkrečią „Retal“ bendrovės padėtį. Tyrimo rezultatai parodė, kad ilgainiui pagerėjo įmonės finansinė veikla, nes pagerėjo finansų ir valdymo apskaitos ataskaitos, o trumpalaikėje perspektyvoje, kai projektas įgyvendinamas, yra neigiama įtaka įmonės finansinei veiklai. Galiausiai šis darbas yra apibendrintas išvadomis ir rekomendacijomis dėl tokių projektų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85828
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Javed_Iqbal_md.pdf1.75 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Javed_Iqbal Master Thesis EVF

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

296
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

80
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons