Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85809
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČepukienė, Viktorija-
dc.contributor.authorButauskaitė, Ieva-
dc.date.accessioned2019-05-17T05:57:17Z-
dc.date.available2019-05-17T05:57:17Z-
dc.date.issued2019-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/85809-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – ištirti, kaip 3-5 metų vaiko gebėjimas valdyti emocijas bei auklėtojo-vaiko ryšys yra susijęs su jo psichologiniu-socialiniu funkcionavimu. Tyrime dalyvavo 3-5 metų amžiaus vaikų tėvai (viso 144: 5 tėčiai ir 138 mamos, viena globėja) ir auklėtojai (28). Jie užpildė klausimynus apie 75 berniukus ir 69 mergaites, lankančius Lietuvos lopšelius-darželius. Tėvai pildė anoniminę apklausą apie jų vaiko psichologinį-socialinį funkcionavimą (Vaiko elgesio aprašas; Achenbach & Rescorla, 2000) ir gebėjimą valdyti emocijas (Emocijų reguliavimo klausimynas; Shields & Cicchetti, 1998). Auklėtojai pildė anoniminį klausimyną apie jų ryšį su vaiku (Vaiko-pedagogo ryšio skalė; Pianta, 2001). Tiriamiesiems buvo užduodami papildomi socialiniai-demografiniai klausimai. Tyrimo rezultatai parodė, jog jaunesni vaikai yra emocionalesni, o emociškai labilūs/negatyvūs ir žemą gebėjimą valdyti emocijas turintys vaikai yra ir labiau nerimastingi. Žemesnį gebėjimą valdyti emocijas ir mažesnį artimą ryšį su auklėtoju turintys vaikai yra labiau užsisklendę. Taip pat jaunesnės mergaitės, kurioms būdingas aukštesnis emocijų labilumas/negatyvumas, turi daugiau miego sunkumų. Jaunesni vaikai, turintys mažesnį artimą ryšį su auklėtoju ir aukštesnį emocijų labilumą/negatyvumą, turi labiau išreikštą agresyvumą. Paaiškėjo, jog 3-5 metų vaiko mažesnis gebėjimas valdyti emocijas yra mediatorius tarp nestipraus artimo ryšio su auklėtoju, ir žemesnio vaiko psichologinio-socialinio funkcionavimo. O vaiko emocijų labilumas/negatyvumas yra mediatorius tarp konfliktiško auklėtojo-vaiko ryšio ir žemesnio jo psichologinio-socialinio funkcionavimo. Konfliktiškas auklėtojo-vaiko ryšys prognozuoja žemą psichologinį-socialinį funkcionavimą tiesiogiai ir netiesiogiai – per mediatorių, mažesnį gebėjimą valdyti emocijas.lt
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate how 3-5 years old child ability to control emotions and teacher-child relationship is connected to his/her psychological-social functioning. There were 144 parents (138 mothers, 5 fathers and 1 caregiver) and 28 preschool teachers of children aged 3 to 5 participated in the investigation. They filled questionnaires of 75 boys and 69 girls who are attending a preschool in Lithuania. Parents completed anonymous questionnaire about their child‘s psychological-social functioning (Child Behavior Checklist for ages 1,5–5; Achenbach & Rescorla, 2000) and ability to control his/her emotions (Emotion Regulation Checklist; Shields & Cicchetti, 1998). Preschool teachers completed anonymous questionnaires about their relationship with a child (Student–Teacher Relationship Scale; Pianta, 2001). Moreover, participants answered social-demographic questions. Research results has shown that younger children are more emotional and children who are emotionally labile/negative, have low ability of emotion control are more anxious. Having low ability of emotion control and lower close preschool teacher-child relationship causes more reticence. Also, younger girls with higher emotion lability/negativity have more sleep problems. Younger children who have lower closeness with the preschool teacher and higher emotion lability/negativity are more agressive. What is more, lower ability to control emotions is a mediator between a low close preschool teacher-child relationship and lower psychological-social functioning. Emotion lability/negativity is a mediator between conflicting preschool teacher-child relationship and lower child’s psychological-social functioning. Conflicting preschool teacher-child relationship affects low child’s psychological-social functioning directly and indirectly over mediator - lower ability to control emotions.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedralt
dc.format.extent52 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectVaiko gebėjimas valdyti emocijaslt
dc.subjectChild‘s ability to control emotionsen
dc.subjectPsichologinis-socialinis funkcionavimaslt
dc.subjectPsychological-social functioningen
dc.subjectAuklėtojo-vaiko ryšyslt
dc.subjectTeacher-child relationshipen
dc.subjectIkimokyklinis amžiuslt
dc.subjectPreschool ageen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.title3-5 metų vaiko gebėjimo valdyti emocijas ir ryšio su darželio auklėtoju reikšmė jo psichologiniam-socialiniam funkcionavimuilt
dc.title.alternativeSignificance of 3-5 years old children’s ability to control own emotions and relationship with a preschool teacher for his/her psychosocial functioningen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
ieva_butauskaite_md.pdf.pdf815 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

402
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.