Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/85786
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Astrauskaitė, Eglė
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Interneto naujienų portalų temų darbotvarkė socialinėse medijose: Delfi.lt atvejis
Other Title: Online news portals' agenda setting on social media: case of Delfi.lt
Extent: 76 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Naujienų portalai;Temų darbotvarkė;Socialinės medijos;Online news portals;Agenda setting;Social media
Abstract: Vis labiau tobulėjančios technologijos keičia informacinio turinio sklaidą ir pasiekiamumą žiniasklaidoje. Keičiasi informavimo būdai, atsiranda nauji informacijos perdavimo kanalai, vienas tokių – socialinės medijos. Pastebėjus, kad interneto naujienų portalai vis labiau įsitvirtina socialinėse medijose, tampa svarbu analizuoti, kaip šioje erdvėje naujienų portalai reprezentuoja save ir kuriamą turinį. Šiuo baigiamuoju darbu siekiama išsiaiškinti, kaip naujienų portalai formuoja temų darbotvarkę socialiniuose tinkluose ir kokiais pagrindiniais kriterijais vadovaujasi. Darbo objektas – naujienos ir kita informacija, kurią Delfi.lt pateikia portale ir socialiniame tinkle Facebook. Tikslas – išsiaiškinti, kaip naujienų portalo Delfi.lt temų darbotvarkė sąveikauja su socialiniu tinklu Facebook, pateikiant naujienas ir kitą informaciją. Naudojant kiekybinį ir kokybinį turinio analizės bei pusiau-struktūruoto interviu metodą, buvo atliktas tyrimas. Atskleista, kad Delfi.lt pagrindinė paskyra Facebook atitinka naujienų portalą – keliamas turinys iš įvairių rubrikų. Kitos Delfi.lt paskyros tiesiogiai atitinka portalo rubrikas ir subrubrikas. Naujienos ir kita informacija Facebook paskyrose pateikiamos nuorodomis su prierašais, kuriais siekiama pritraukti skaitytojo dėmesį. Išsiaiškinta, kad naujienų portalų socialinėse medijose vyrauja dvi naujienų ir informacijos kategorijos, kurios sudaro temų darbotvarkę: pramoginio pobūdžio ir aktualijos, bet pirmenybė teikiama pramoginio pobūdžio naujienoms ir informacijai. Remiantis Delfi.lt atveju, galima daryti išvadą, kad naujienų portalai socialinėse medijose, sudarydami temų darbotvarkę, vadovaujasi trimis pagrindiniais principais: turinio įvairove; vizualumu ir operatyvumu. Išsiaiškinta, kad naujienų portalai, socialinėse medijose pateikdami turinį, atsižvelgia į laiką ir auditorijos įpročius. Tyrimo rezultatai įrodo, kad naujienų portalai socialinėse medijose formuoja skirtingą temų darbotvarkę nei portaluose, tačiau ji nėra apibrėžta griežtomis taisyklėmis dėl nuolatos kintančio informacijos konteksto socialinėse medijose ir auditorijos poreikių.
Developing technologies are changing the way media is spreading information and reaching audiences. Having noticed the tendency that online news portals are moving to social media sites in this thesis it is intended to find out how online news portals are setting their agenda on social media. The aim of the thesis is to analyse how agenda setting of online news portal Delfi.lt interact with Facebook by presenting news and other information. Two different methods were used: quantitative and qualitative content analysis, qualitative half-structured interview. The data of the research shows that the main account of Delfi.lt on Facebook is equivalent for the whole online news portal, because it offers diverse of information. News and other information of Delfi.lt are presented on social media with links and comments aiming to achieve the attention of audience. It was find out online news portals presents two kinds of information on social media: news that are important for the society and soft news that attracts audience. Online news portals set the agenda on social media by following three main criteria: diverse content, attraction of the way news presented and rapidity. Also, news portals share content on social media by following habits of audiences, time of day and week. Research findings show online news portals set different agenda on social media than they do on the website. Agenda setting on social media is not strictly defined because of constantly changing social media environment and its audience needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/85786
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
egle_astrauskaite_md.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

70
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.