Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79659
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kasputis, Tadas
Supervisor: Činga, Gintautas
Title: Miško kirtimo liekanų gamybos ekonominė analizė
Other Title: Economic analysis of logging residues production
Extent: 68 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Kirtimo liekanos;Logging residues;Medienos ruoša;Wood logging;Medienos biokuras;Wood biofuel;Apvalioji mediena;Round wood;Savikaina;Costs;Pelningumas;Profitability
Abstract: Magistro darbe tiriamas miško kirtimo liekanų ruošos ekonominė analizė. Darbo objektas: miško kirtimo liekanų ruošos ekonominė analizė VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniame padalinyje. Darbo tikslas: atlikti miško kirtimo liekanų ruošos ekonominę analizę. Darbo metodai: miško kirtimo liekanų ruošos ekonominė analizė 2017–2017 metais. Darbo rezultatai: Įvertinus VĮ Valstybinių miškų urėdijos Tauragės regioniniame padalinyje surinktus duomenis apie biokuro gamybą ir prekybą 2015–2017 metais, matomas ženklus pagaminamų ir parduodamų kiekių svyravimas. Susumavus visų metų pagamintą ir parduotą biokurą pastebima, kad per pastaruosius metus Tauragės regioninis padalinys pagamindavo ir parduodavo nuo 2,3 iki 4,5 tūkst. m³, vidutiniškai 3,4 tūkst. m³ kirtimo liekanų kurui, tokiu būdu vykdydamas VĮ Valstybinių miškų urėdijos nustatytas kirtimo liekanų ruošos užduotis. Kasmet buvo parduodamos ne visos paruoštos kirtimo liekanos. 2016 metais buvo parduota tik 2,3 tūkst. m³ kirtimo liekanų, nes dalies liekanų pardavimas vėlavo. Skiedrų Tauragės padalinys pagamino vidutiniškai 11,2 tūkst. m³, arba 37,2 tūkst. m³ per trejus metus. Tauragės regioniniame padalinyje 2015–2017 metais skiedra buvo gaminama iš įvairių sortimentų - malkinės medienos (ML-1; ML-2; ML-3) plokščių medienos (PM-SP; PM-LP) ir kirtimo liekanų (KA, KAD). Skiedrų kiekis buvo matuojamas po sumalimo pakrovus į transportą bei taikant glaudumo koeficientus. Nagrinėjamu laikotarpiu skiedrų gamybos apimtys išaugo nuo 5,3 tūkst. m³ 2015 metais iki 15–17 tūkst. m³ 2016–2017 metais. VĮ Valstybinių miškų urėdija Tauragės regioniniame padalinyje kirtimo liekanų gamybos vidutinė savikaina siekia 7,0 Eur/m³, skiedros gamybos savikaina 52,36 Eur/m³. Esant kirtimo liekanų vidutinei kainai 12,2 Eur/m³, o skiedros kainai 61,34 Eur/m³, abiejų produkcijos rūšių gamyba yra pelninga. Skiedrų transportavimas į biokuro katilines padidina išlaidas 20 %. Atlikta apklausa (anketa 1 priedas) regioniniuose padaliniuose atskleidė, kad kirtimo liekanų surenkama nuo 5 tūkst. m³ iki 17 tūkst.m³. Surenkamus kiekinius įtakoja padalinių vadovai (38 %), centrinė vadovybė (47 %) ir dalinai gamtos sąlygos, augavietė bei gruntas (15 %). Kirtimo liekanos yra naudingos (atsakė 90 %). Iš plynų kirtimo biržių išvežami kirtimo liekanų kiekiai tinkami (64 %), bet ne visada visos KA yra parduodamos. Skiedras gamina trys padaliniai: žaliavas daugiausiai sudaro 60 % malkinė mediena, 40 % kirtimo liekanos ir iš jų bendrai pagamina skiedros vidutiniškai 14–18 tūkst. m³. Į technologijų investavimą (antrinės produkcijos biokuro) gaminimui, regioninių padalinių 46 % neinvestuoja, 46 % noriai investuoja, o 8 % planuoja investuoti. Skiedros realizuojamos visos kiek pagaminama.
Economic analysis of logging residues production in VĮ Valstybinių miškų urėdija Tauragės regioninis padalinys. Subjects of research – VIVMU Tauragės regioninis padalinys. Aim of the research – to carry out economic analysis of logging residues. Methodology – comparative analysis, scientific literature analysis, accounting data processing methods, quantitative analysis. Reluts. Production of biofuel in Tauragė regional division of State Forest Enterprise is being investigated in the article as well as economic analysis of the process is being carried out. The amount of forest biofuel production and sales in 2015–2017 is being examined and analyzed. Calculations of the costs and profitability of collection and hauling of forest biofuel are presented. The results of research showed that Tauragė regional division of State Forest Enterprise during 2015–2017 produced and sold 11,2 thous. m³ of logging residues, 37,2 thous. m³ of wood chips and 386,4 thous. m³ of commercial roundwood. In order to find out the quantities of biofuel production produced, biofuel piles and chips in trailers were measured. Knowing the quantities of the products after grinding into the chips, the use of material labor and monetary resources, which showed profitability of forest logging residues production, were calculated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79659
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
tadas_kasputis_md.pdf2.39 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons