Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79237
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Degutis, Andrius
Supervisor: Telksnys, Laimutis
Title: Ekstrasistolių ritmogramose atpažinimo patikimumo vertinimo sistema
Other Title: System of extrasystoles recognition reliability estimation in heart rate
Extent: 51 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Aritmija;Arrhythmia;Ritmograma;Rhythmogram;Autoregresinis modelis;Autoregressive model;Imitacinis modeliavimas;Simulation
Abstract: Tiriama trumpalaikių specialaus pavidalo atsitiktinių signalų, pasirodančių atsitiktiniais laiko momentais nestacionarių atsitiktinių signalų fone, atpažinimo tikslumo vertinimo problema. Nagrinėjama situacija, kai signalai aprašomi atsitiktinėmis sekomis. Trumpalaikiai specialaus pavidalo atsitiktiniai signalai yra atsitiktinės sekos elementų, einančių vienas po kito, poros. Nestacionarių atsitiktinių signalų fonas, kuriame pasirodo trumpalaikių signalų poros, aprašomos autoregresijos lygtimis. Sprendžiami trumpalaikių atsitiktinių signalų porų atpažinimo tikslumo vertinimo uždaviniai. Tokių situacijų teorinių tyrimų rezultatai yra naudingi ir praktikai. Jie gali padėti spręsti kardiologijos problemas, kai gydytojui reikia atpažinti trumpalaikius širdies funkcionavimo sutrikimus judrių, įprasta veikla užsiimančių žmonių širdies ritmogramų įrašuose. Aprašyta problemos sprendimo teorija ir konstruktyvūs metodai. Pateikti eksperimentinių tyrimų rezultatai, patvirtinantys siūlomų priemonių veiksmingumą.
Short-term specific random events in random sequences recognition accuracy estimation problem is being researched in this work. We investigate this issue when signals are described as random sequences. Short-term specific random signals are a pair of random sequenced elements, one instantly followed by another. Non-stationary background signal, where short-term random events occur, are described using autoregressive equations. Here we solve short-term random element pair accuracy estimation tasks. These situational theoretical research results are useful for practical matters as they may assist in solving issues in cardiology where physicians need to recognize short-term heart functioning failures in ubiquitous people's heart activity recordings. Theory and constructive methods are described. Experimental research results are presented confirming solutions effectivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79237
Appears in Collections:2019 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons