Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79223
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBendoraitienė, Evelina-
dc.contributor.authorMakutėnas, Nerijus-
dc.date.accessioned2019-05-16T11:10:52Z-
dc.date.available2019-05-16T11:10:52Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79223-
dc.description.abstractŠio baigiamojo magistro darbo tikslas – atliktus teorinę ĮSA analizę, įvertinti ĮSA atskleidimo atitikimo ES direktyvai lygį tarp viešojo intereso didžiųjų ES įmonių. Pirmoje darbo dalyje aptariama termino „įmonių socialinė atsakomybė“ samprata analizuojant mokslinę literatūrą. Analizuojamos ĮSA atskleidimo sritys ir turinys, pristatomos skirtingos duomenų atskleidimo metodikos lyginant jų pagrindinius bruožus ir savybes. Be to, pirmoje darbo dalyje analizuojami ankstesnių mokslinių tyrimų rezultatai. Antroje darbo dalyje yra pagrindžiamas tyrimo poreikis ir suformuluojamos hipotezės. Tyrimu siekiama sužinoti, kaip ES narės perkėlė direktyvos 2014/95/ES reikalavimus į nacionalinę teisę ir koks yra ES didžiųjų įmonių nefinansinės informacijos atskleidimo lygis. Antroje dalyje pagrindžiamas tyrimo metodo pasirinkimas, aprašomi tyrimo etapai, ribotumai, tyrimo imtis ir duomenų prieinamumas. Trečioje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia, kaip ES valstybės narės perkėlė direktyvos reikalavimus į savo nacionalinę teisę. Rezultatai taip pat parodo, jog ĮSA atskleidimo lygis tarp ES šalių yra aukštas.lt
dc.description.abstractThe aim of this final master's thesis is to assess the level of CSR disclosure among large EU undertakings which are public-interest entities. In the first part, there are analysis of the scientific literature related to social responsibility approach and term “corporate social responsibility”. The areas and content of CSR disclosure are analysed, different methods of data disclosure are presented comparing their main features and characteristics. In addition, there is analysis of previous research results. The second part gives us an overview of the need of the research and formulated hypotheses. The aim of the study is to find out how EU Member States have transposed the requirements of Directive 2014/95 / EU into their national law and what is the level of non-financial information disclosure. The second part also includes reasoning of the method, describes the stages of the study, limitations, the sample and the availability of the data. The third section of the study discloses the results, which shows how EU Member States have transposed the Directive into their national law. The results also show that the level of CSR disclosure among EU countries is high.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipFinansų katedralt
dc.format.extent83 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectĮmonių socialinė atsakomybėlt
dc.subjectNefinansinė informacijalt
dc.subjectES direktyvalt
dc.subjectCorporate social responsibilityen
dc.subjectNon-financial informationen
dc.subjectEU directiveen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleViešojo intereso didžiųjų ES įmonių socialinės atsakomybės atskleidimo vertinimaslt
dc.title.alternativeAn assesment of CSR disclosure among large EU public-interest entitiesen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20240521-
crisitem.author.deptFinansų katedra-
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
nerijus_makutenas_md.pdf1.5 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.