Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79218
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sabas, Gytis
Supervisor: Čingienė, Rasa
Title: Technologinių procesų valdymo ir ekonominio efektyvumo tyrimas pieno ūkyje
Other Title: Research of technological process management and economical efficiency in dairy farm
Extent: 55 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Pienas;Milk;Ūkis;Farm;Efektyvumas;Efficiency;Valdymas;Management
Abstract: Pieno ūkiuose svarbiu iššūkiu tampa ūkių produktyvumo, pelningumo ir konkurencingumo didinimas mažinant gaminamos produkcijos savikainą. Šis iššūkis verčia ieškoti sprendimų ne tik diegiant inovatyvias technologijas, bet ir optimizuoti technologinių procesų valdymą, kuris būtų susijęs su aplinkos taršos, energijos sąnaudų, darbo sąnaudų, gaminamos produkcijos savikainos mažinimu ir gyvūnų gerovės, produktų kokybės gerinimu. Ieškant pelningiausio ūkio valdymo modelio, reikalinga įvertinti visus veiksnius. Ūkio gamybinio efektyvumo augimas gamintojams užtikrina mažesnius kaštus ir didesnę pelno normą, o likusiems produkto paskirstymo grandinės dalyviams – palankesnes kainas. Šiame darbe pateikiama automatizuoto pieno ūkio 2016-2018 metų duomenų analizė, struktūriniai pakitimai, ūkio ekonominio efektyvumo rodikliai, žmogiškųjų išteklių poreikis. Ūkyje įdiegus automatinę melžimo sistemą, gaminamo žaliavinio pieno kiekis padidėjo 36 proc., pagerėjo pieno kokybė, sumažėjo žmogiškųjų išteklių poreikis. Automatinė šėrimo sistema pašarų sunaudojimą leido sumažinti iki 23 proc.
In dairy farms, increasing the productivity, profitability and competitiveness of farms by reducing the cost of production is becoming an important challenge. This challenge forces us to look for solutions not only through the introduction of innovative technologies, but also to optimize the management of technological processes related to reducing environmental pollution, energy costs, labor costs, cost of production and improving animal welfare and product quality. When looking for the most profitable farm management model, it is necessary to evaluate all the factors. The increase in farm production efficiency ensures lower costs and higher profit margins for producers, and more favorable prices for the rest of the product chain. The article presents the analysis of automated dairy farm data for 2016-2018, structural changes, economic efficiency indicators, the need for human resources. With the introduction of an automatic milking system on the farm, the production of raw milk increased by 36%, the quality of milk improved and the need for human resources decreased. The automatic feeding system reduced feed consumption to 23 percent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79218
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on May 1, 2021

Download(s)

91
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons