Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79207
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Bagočiūnaitė, Ramunė
Supervisor: Kovalčikienė, Kristina
Title: Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų profesinio identiteto, įsipareigojimo organizacijai ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Interfaces between Lithuania’s higher schools teachers’ professional identity, organizational commitment and job satisfaction
Extent: 58 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Aukštasis mokslas;Higher education;Profesinis identitetas;Professional identity;Įsipareigojimas organizacijai;Organizational commitment;Pasitenkinimas darbu;Job satisfaction;Žmogiškieji ištekliai;Human resources
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos aukštojo mokslo dėstytojų profesinio identiteto sąsajas su įsipareigojimu organizacijai ir pasitenkinimu darbu. Tyrime dalyvavo 485 dėstytojo pareigas einantys Lietuvos aukštųjų mokyklų darbuotojai, iš kurių beveik 70% moterų. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 47 metai, beveik 80% tiriamųjų sudaro 35-64 amžiaus dėstytojai. Profesiniam identitetui įvertinti buvo naudojamas autorių K. Kovalčikienės ir L. Bukšnytės-Marmienės (2014) Profesinio identiteto klausimynas. Įsipareigojimui organizacijai matuoti buvo naudojamas Meyer, Allen, Smith (1991) klausimynas, į lietuvių kalbą 2015 m. išverstas ir parengtas G. Genevičiūtės-Janonės ir A. Endriulaitienės Organizacinio įsipareigojimo klausimynas. Pasitenkinimas darbu įvertintas 2018 m. sudarytu autorių G. Genevičiūtės-Janonės, L. Gustainienės, A. Stelmokienės ir K. Kovalčikienės klausimynu, remiantis Spector (1994) modeliu ir tyrimo eigoje pasirinkta įtraukti panašias sritis išsamiau tyrinėjantį 2006 metais L. Gustainienės lietuvių kalba parengtą ir 2009 m. L. Gustainienės, J. Liesienės bei R. Kern patikslintą pasitenkinimo darbu klausimyną (Spector, 1994). Gauti rezultatai atskleidė, jog didžiąją Lietuvos aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo dalį sudaro daugiau nei dešimt metų darbinės patirties turintys dėstytojai, tačiau tai neturėjo reikšmės identifikacijai su dėstytojo profesiniu vaidmeniu – ilgesnę darbo patirtį turintys dėstytojai neidentifikuoja savęs su dėstytojo profesiniu vaidmeniu labiau, nei mažesnę darbinę patirtį turintys dėstytojai. Taip pat, atskleistas profesinio identiteto ryšys su pasitenkinimu darbu – kuo labiau dėstytojas identifikuoja save su dėstytojo profesiniu vaidmeniu, tuo jo pasitenkinimas darbu didesnis. Galiausiai, nustatyta, jog didėjant identifikacijai su dėstytojo profesiniu vaidmeniu, didėja dėstytojų amžius, emocinis įsipareigojimas ir mažėja tęstinis įsipareigojimas organizacijai.
The aim of this study was to reveal Lithuania’s Higher Schools Teacher’s Professional Identity relationship with Organizational Commitment and Job Satisfaction. The subjects of this study were 485 Lithuania’s Higher School teachers, from which 70% were women. The average age of current study participants was 47 years and almost 80% of the participants were 35-64 years old. Professional Identity was measured with Professional Identity Questionnaire (Kovalčikienė, Bukšnytė-Marmienė, 2014). Organizational Commitment was assessed with Organizational Commitment Questionnaire (Meyer, Allen, Smith, 1991) (translated lithuanian). Also, Spector (1994) short version of Job Satisfaction Questionnaire (composed of 10 items) and longer version (composed of 36 items) (translated lithuanian) was used too. The results showed that the majority of Lithuania’s Higher Schools teachers has more than 10 years work experience, but these findings didn‘t have the impact on Professional Identity. The results also showed that Professional Identity is statistically significant related with Job Satisfaction, so the more teachers identify themselves with Professional Role, the bigger Job Satisfaction is. Finally, there was established a link between Professional Identity and Organizational Commitment – the growth of identification of Professional Role increases age and Emotional Commitment and decreases Continuance Commitment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79207
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ramune_bagociunaite_md.pdf618.29 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.