Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79204
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kazakevičienė, Agnė
Supervisor: Mažeikienė, Natalija
Title: Socialinės adaptacijos svarba motinoms, auginančioms vaikus pataisos namuose
Other Title: The importance of social adaptation of imprisoned mothers raising children at the House of corrections
Extent: 76 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Pataisos namai;House of corrections;Adaptacijos svarba;Moterys;Motinystė;Importance of social adaptation;Women;Motherhood
Abstract: Nepriklausomai nuo to, kur žmogus dabar gyvena, ką veikia, kiekvienas asmuo yra lygiavertis visuomenės narys. Žmogus netenka laisvės, kai įvykdo nusikalstamą veiką ir yra nuteistas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį arba neįvykdė nusikalstamos veikos, tačiau neįrodė savo teisybės, ir vis tiek yra nuteistas. Viena didžiausia pasaulio problemų - nusikalstamumas. Nusikaltimas - tai socialinė problema, kuri sunkiai sprendžiama valstybės galimybėmis. Nuteistąjį reikia išlaikyti iš valstybės mokesčių mokėtojų surinktų lėšų. Didėja visuomenės dėmesys nuteistiesiems, kalintiems pataisos įstaigose, jų blogėjančiai ekonominei padėčiai ir didėjančiam nedarbui. Tyrimo tikslas - atskleisti socialinės adaptacijos svarbą motinoms, auginančioms vaikus pataisos namuose. Uždaviniai: 1. Atskleisti socialinio darbo perspektyvas pataisos įstaigose. 2. Aprašyti laisvės atėmimo problemas, su kuriomis susiduria moterys, patekusios į pataisos namus. 3. Atskleisti adaptacijos sunkumus, su kuriais susiduria moterys, atliekančios bausmę pataisos namuose. 4. Išsiaiškinti moterų patirtis gyvenant už pataisos įstaigos teritorijos ribų - Vaiko ir motinos name. Tyrimo metodas: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruotas intererviu, taikyti etnografinio tyrimo strategijos principai ir elementai. Tyrimo dalyvės - 5 nuteistos moterys, atliekančios bausmę už Panevėžio pataisos namų teritorijos ribų - Vaiko ir motinos name. Tyrimo rezultatai. Moterys, patekusios į pataisos namus, kenčia atskyrimą nuo savo vaikų. Dažnai tokias moteris palieka antrosios pusės, taip pat jos jaučiasi nusivylusios savimi. Beveik visoms moterims atvykus į pataisos namus buvo sunku adaptuotis naujoje aplinkoje, dauguma jų buvo puolusios į depresiją ar patyrusios psichologinį spaudimą. Gyvendamos Vaiko ir motinos namuose, moterys turi turėti savo pajamų, nes joms tenka pačioms pirkti vaikams maistelio, sauskelnių, drabužėlių, vaistų, pačioms nusipirkti ir pagaminti maisto.
Every human being is an equal member of society regardless of the place of living or the professional occupation. A person loses his freedom when he commits a criminal offence and is then convicted according to the criminal code or he does not commit a criminal offence although he has not been able to provide the court with the required evidence to bring in a verdict of not guilty and is then convicted. The criminality is the main issue in the world nowadays. A criminal activity is the social problem that is difficult to resolve by the country. In addition, the incarceration costs must be covered by taxpayers‘ money. For this reason, there is a significant increase of prison-based awareness within the society due to the decrease in economical situation and the growth of unemployment levels. The aim of study - to identify the importance of social adaptation of imprisoned mothers raising their children at The House of Corrections. Objectives of the study: 1. Indentify the perspectives of social work in The House of Corrections. 2. Describe the issues of loss of freedom experienced by imprisoned women at the House of Corrections. 3. Identify the difficulties of adaptation experienced by imprisoned women at the House of Corrections. 4. Indicate the experience of imprisoned women who live behind the territorial borders of the House of Corrections (at The House of Child and Mother). Methods of the study: scientific literature review; semi-structured interview and application of the strategic principles and elements of ethnographic research. Participants of the study - 5 imprisoned women living behind the territorial borders of the House of Corrections (at The House of Child and Mother). Results of the study. Women who get into the House of Corrections experience the separation from their children, their spouses are often more likely to divorce them and they start experiencing the disappointment in themselves. Almost every woman who got into the House of Corrections has been facing a difficulty to adapt to the new environment and started suffering
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79204
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

610
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons