Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79202
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Perednis, Karolis
Supervisor: Slavinskas, Stasys
Title: Deginių recirkuliacijos įtaka dyzelinio variklio darbo rodikliams
Other Title: Effect of exhaust gas recirculation in diesel engine performance
Extent: 49 p.
Date: 23-May-2019
Keywords: Deginiai;Exhaust;Recirkuliacija;Recirculation;Variklis;Engine
Abstract: Šiame darbe pateikta deginių recirkuliacijos sistemos įtaka dyzelinio variklio darbo rodikliams. Bandymų metu variklis dirbo įprastais mineraliniais dyzeliniais degalais. Variklis buvo apkrautas apkrovos stendu ir naudojantis įvairiais elektroniniais prietaisais buvo stebimi variklio parametrai. Bandymų metu buvo pastebėta net 3,06 karto sumažėjusi NOX koncentracija deginiuose, padidinus deginių recirkuliaciją nuo 0% iki 30%. Tačiau taip buvo gautas šalutinis neigiamas efektas – padidėjęs dūmingumas iki 79,5%. Tai pat deginių recirkuliacija padidino lyginamąsias efektyviasias degalų sąnaudas iki 26 g/kWh ir deginių temperatūrą. Deginių recirkuliacija taip pat padidino CO, CO2 emisijas deginiuose, tačiau ryškiai sumažino O2 emisiją. Variklio efektyvųjį naudingumo koeficientą deginių recirkuliacijos sistema sumažino esant dideliems variklio apkrovos režimams.
The work presents the influence of the exhaust gas recirculation system on the performance of the diesel engine. During the tests, the engine worked on mineral diesel fuel. The engine was loaded on a load bench and engine parameters were monitored using various electronic devices. 3,06 times reduction in NOX was observed by increasing the exhaust gas recirculation from 0% to 30% while doing the tests. However, the negative side effect was increased smoke to 79,5%, effective fuel consumption to 26 g/kWh and exhaust gas temperature. EGR system also increased CO and CO2 emission, but reduced O2 in exhaust gas. System also reduced brake thermal efficiency in high engine loads.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79202
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
karolis_perednis_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Until 2024-05-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.