Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79106
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStelmokienė, Aurelija-
dc.contributor.authorNorvaišaitė, Karolina-
dc.date.accessioned2019-05-15T07:10:46Z-
dc.date.available2019-05-15T07:10:46Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79106-
dc.description.abstractTyrimo tikslas - nustatyti, kokie vadovo vadovavimo stiliaus darbovietėje ir auklėjimo stiliaus namuose deriniai susiję su teigiama darbo ir šeimos vaidmenų sąveika. Tyrimas buvo atliekamas anketos nuorodą platinant elektroniniu būdu, per internetinius socialinius tinklus ir kreipiantis į įvairias Lietuvos įmones. Anketą sudarė trys klausimynai. Auklėjimo stiliui nustatyti buvo naudojama Vaiko auklėjimo stilių ir dimensijų klausimyno – trumpoji versija (angl. Parenting Styles and Dimensions Questionnaire – Short Form, PSDQ,), kuri padėjo atskleisti autoritarinį, autoritetinį ir leidžiantį auklėjimo stilių (Robinson, Mandleco, Olsen, Hart, 2001). Vadovavimo stiliui nustatyti buvo naudojama G.Yukl (2012) Hierarchinė vadovavimo elgesio taksonomija (angl. Hierarchical Taxonomy of Leadership Behaviour), leidusi įvertinti vadovo elgesį darbovietėje pagal orientaciją į užduotį, orientaciją į santykius bei orientaciją tiek į užduotį, tiek ir į santykius. Darbo ir šeimos vaidmenų teigiamai sąveikai nustatyti pagal tris poskales – vystymo, afektų ir išteklių arba efektyvumo naudota Darbo ir šeimos vaidmenų praturtinimo skalė (angl. Work - family enrichment Scale) (Carlson ir kt., 2006). Tyrimo rezultatai atskleidė, jog darbo ir šeimos vaidmenų sąveika nėra stipresnė, kai vadovo taikomas vadovavimo stilius darbovietėje yra panašus į auklėjimo stilių namuose, nei kai jie nedera. Taip pat pastebėta, jog darbo ir šeimos vaidmenų teigiama sąveika stipresnė, kai darbo vietoje taikomas pozityvus vadovavimo stilius, o namuose taikomas pozityvus auklėjimo stilius, palyginus su kitų vadovavimo ir auklėjimo stilių deriniais. Rezultatai taip pat parodė, jog tada, kai vadovo taikomas vadovavimo stilius darbovietėje yra panašus į taikomą auklėjimo stilių namuose, darbo ir šeimos vaidmenų teigiamos sąveikos vystymo aspektas nėra stipriau išreikštas palyginus su kitais darbo ir šeimos vaidmenų teigiamos sąveikos aspektais.lt
dc.description.abstractThe aim of the study was to asses links between the match of leader leadership style at workplace and parenting style at home with work – family positive interaction. This reseach was conducted on the internet, invitations to fill out the survey were shared on the social networks and sent via email to different organizations of Lithuania. The form consisted of three questionnaires. Parenting style was measured by using Parenting styles and dimensions questionnaire – Short Form to asses authoritative, authoritarian and permissive parenting styles (Robinson, Mandelco, Olsen, Hart, 2001). Leadership style was measured by G. Yukl (2012) Hierarchical Taxonomy of Leadership Behaviour to assess leader behavior at the workplace by task, relations and task-relations orientations. Work – family positive interaction was measured by using Work - family enrichment Scale and three subsclaes: development, affect and capital/effectiveness (Carlson ir kt., 2006). Results of the study confirmed that there is statistical tendency: when leadership style and parenting style matches, then work – family positive interaction is stronger than when leadership and parenting style does not match. Results also showed, that there is stronger work – family positive interaction when positive leadership style matches positive parenting style comparing with other types of match between leadership and parenting styles. Moreover, match of leadership and parenting styles is not stronger related with development aspect in the work to family positive interaction comparing with others aspects in work to family positive interaction.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedralt
dc.format.extent58 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectVadovavimo stiliuslt
dc.subjectLeadership styleen
dc.subjectAuklėjimo stiliuslt
dc.subjectParenting styleen
dc.subjectDarbo ir šeimos vaidmenų teigiama sąveikalt
dc.subjectWork-family positive interactionen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleVadovo vadovavimo stiliaus darbovietėje ir auklėjimo stiliaus namuose suderinamumo sąsajos su darbo ir šeimos vaidmenų teigiama sąveikalt
dc.title.alternativeLinks between the match of leader leadership style at workplace and parenting style at home and work-family positive interactionen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
karolina_norvaisaite_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.