Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79103
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Baranauskas, Martynas
Supervisor: Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Kauno, kaip patrauklaus investicijoms miesto, įvaizdžio formavimo sprendimai
Other Title: Image creation solutions for Kaunas as an attractive city for investment
Extent: 133 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Įvaizdis;Miestas;Miesto įvaizdis;Identitetas;Image;City;City image;Identity
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojama įvaizdžio formavimo samprata, įvaizdžio formavimo procesas bei formuojamo įvaizdžio poveikis vartotojams, taip pat miesto įvaizdžio formavimo ypatumai, mieto įvaizdžio formavimas naudojant vietos marketingą ir miesto prekės ženklo svarba formuojant įvaizdį. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatomas Kauno miesto atvejis, pateikiama Kauno miesto įvaizdžio formavimo kokybinė analizė, kurią sudaro Kauno miesto savivaldybės atliekami įvaizdžio gerinimo veiksmai bei Kauno miesto komunikacija socialiniuose tinkluose bei pateikiama interviu rezultatų analizės. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: pateikti esminiai Kauno, kaip patrauklaus investicijoms miesto įvaizdžio aspektai bei probleminės sritys, šiems aspektams ir sritims pateikti sprendimai bei jų vykdymo prioritetų nustatymas ir vykdymo planas.
In the theoretical part of paper is analysing the concept of image creation, the processes of image creation and the impact to customers, also the aspects of city image creation, city marketing as a tool for city’s image creation and the importance of city brand for creating the city image. The analytical part of this paper is presenting the case of Kaunas city, the qualitative analysis of Kaunas city image creation consisting of Kaunas city Municipality conducted actions aimed at improving the image of the city, as well as city’s communication on social networks. Besides this the section contains the results of the analysis of the interview. The following solutions have been formulated in the project part: key aspects of Kaunas as an attractive city image for the investment and its problematic areas, solutions for these aspects and areas, as well as the priorities and plan for the implementation of the presented solutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79103
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
martynas_baranauskas_md.pdf14.55 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

168
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

90
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.