Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79102
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Rekienė, Virginija
Supervisor: Pakrosnis, Rytis
Title: Vyresniųjų klasių mokinių asmeninių stiprybių naudojimo ir subjektyviai vertinamo mokyklos klimato reikšmė jų psichologiniam-socialiniam funkcionavimui
Other Title: The importance of senior pupils‘ personal strengths use and subjectively evaluated school climate on their psychosocial functioning
Extent: 72 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Psichologinis-socialinis funkcionavimas;Psychosocial functioning;Mokyklos klimatas;School climate;Asmeninių stiprybių naudojimas;Personal strengths use;Paauglystė;Adolescents
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti vyresnių klasių mokinių subjektyviai vertinamo mokyklos klimato ir mokinių asmeninių stiprybių naudojimo reikšmę mokinių psichologiniam-socialiniam funkcionavimui. Tyrime dalyvavo 258 mokiniai (141 mergina, 117 vaikinų), kurie mokėsi I-IV Vilniaus miesto gimnazijos klasėse. Mokinių psichologinis-socialinis funkcionavimas vertintas Paauglio psichologinio funkcionavimo klausimynu (Pakrosnis, Čepukienė, 2013). Subjektyviai mokinių vertinamas mokyklos klimatas tirtas Delavero mokyklos klimato apklausos klausimynu (Bear, Yang, Harris, Mantz, Hearn, Boyer, 2016). Mokinių naudojimasis asmeninėmis stiprybėmis vertintas Naudojimosi stiprybėmis skale (Govindji, Linley, 2007). Tyrimo rezultatai parodė, kad geresnis vyresnių klasių mokinių subjektyviai vertinamas mokyklos klimatas siejasi su geresniu mokinių psichologiniu-socialinių funkcionavimu - mažesniu neadaptyvaus elgesio ir emocinių sunkumų išreikštumu, bei didesniu socialiai adaptyvaus elgesio ir prisitaikymo mokykloje išreikštumu, o merginų grupėje ir su didesniu rūpestingo elgesio bei pasitikėjimo savimi išreikštumu. Be to vyresnių klasių mokinių didesnis asmeninių stiprybių naudojimas siejasi su mažesniu mokinių emocinių sunkumų išreikštumu bei didesniu socialiai adaptyvaus elgesio, prisitaikymo mokykloje, rūpestingo elgesio ir pasitikėjimo savimi išreikštumu. Tyrime nustatyta, kad vyresnių klasių mokinių didesnis asmeninių stiprybių naudojimas, nesustiprina ryšio tarp mokinių subjektyviai vertinamo mokyklos klimato ir mokinių psichologinio-socialinio funkcionavimo. Regresinė analizė atskleidė, kad geresnis subjektyviai vertinamas mokyklos klimatas, didesnis asmeninių stiprybių naudojimas ir moteriška lytis prognozuoja mažiau išreikštus vyresnių klasių mokinių emocinius sunkumus ir daugiau išreikštą socialiai adaptyvų elgesį, prisitaikymą mokykloje ir rūpestingą elgesį. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad siekiant geresnio mokinių psichologinio-socialinio funkcionavimo, neužtenka sukurti palankiai mokinių vertinamą mokyklos aplinką, ne mažiau svarbu mokiniams suteikti ir erdvę, galimybes jų stipriųjų asmenybės aspektų realizavimui.
The aim of the study is to determine the importance of senior pupils‘ personal strengths use and subjectively evaluated school climate on their psychosocial functioning. The subjects of the study were 258 senior pupils (141 females, 117 males) who were studying in the 1st-4th grades in one gymnasium of Vilnius city. The participants were assessed for psychosocial functioning using Adolescent’s Psychological Functioning Inventory (Pakrosnis, Čepukienė, 2013); for subjectively evaluated school climate using Delaware School Climate Survey ((DSCS), Bear et al., 2016); for personal strengths use using Strengths Use Scale ((SUS), Govindji, Linley, 2007)). The results of the study revealed that higher subjectively evaluated school climate is associated with better psychosocial fuctioning of the pupils: lesser expression of non-adaptive behavior and emotional difficulties, and greater expression of socially adaptive behavior and adaptation at school, and in girls sample also with greater expression of caring behavior and greater expression of self-confidence. Moreover, the study revealed that senior pupils’ higher personal stenghts use is associated with lesser expression of emotional difficulties, and greater expression of socially adaptive behavior, adaptation at school, caring behavior and self-confidence. It was found that senior pupils’ personal stenghts use does not strengthens the link between the pupils’ subjectively evaluated school climate and the psychosocial functioning of the senior pupils. Linear regression analysis has revealed that senior pupil’s higher subjectively evaluated school climate, together with higher senior pupil’s personal stenghts use and female gender predict lesser expression of pupils’ emotional difficulties and greater expression of pupils’ socially adaptive behavior, adaptation at school and caring behavior. Therefore, the results of the research suggests, that in order to achieve more adaptive psychosocial functioning of senior pupils’, it is not enough to create a good climate at school, also it is important to create the opportunities for pupils’ to use their personal strenghts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79102
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

188
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

390
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons