Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70082
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Tučkutė, Lidija
Supervisor: Jasinskas, Algirdas
Title: Nendrinių augalų paruošimo ir naudojimo energinei konversijai technologijų energetinis ir aplinkosauginis įvertinimas
Other Title: Energy and environmental assessment of reed plant preparation and use for energy conversion
Extent: 46 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Nendrės;Reed;Švendrai;Bulrush;Nendriniai dryžučiai;Reed canary grass;Biokuras;Biofuel;Granulės;Pellets;Savybės;Features
Abstract: Tyrimai atlikti 2017–2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos inžinerijos ir saugos instituto laboratorijose, bandymų stotyje bei LEI (Lietuvos Energetikos Institute). Temos aktualumas – Pasaulyje vis sparčiau plintant aplinkosaugos idėjai, ieškoma alternatyvių kuro rūšių, kurios pakeistų tradicinį neatsinaujinantį ar atsinaujinantį kurą. Lietuvoje kaip ir kitose pasaulio šalyse gausu žolinių augalių, kurie nupjauti taip ir lieka nepanaudoti. Vieni tokių augalų – nendriniai augalai. Atlikti tyrimai leis išanalizuoti nendrinių augalų tinkamumą energinei konversijai ir palyginti šį biokurą su jau anksčiau tirtais augalais. Darbo tikslas – nustatyti ir palyginti nendrinių augalų granuliuoto biokuro savybes, įvertinti kenksmingų medžiagų emisijas granules deginant bei nustatyti pelenų savybes. Mokslinio darbo literatūros apžvalgoje buvo išnagrinėti žolinių augalų resursai Lietuvoje. Išskirtos energetinių augalų savybės, turinčios įtaką jų ruošimui ir deginimui bei pristatyti nendriniai augalai, kurių biomasė buvo naudojama tyrimuose. Atlikus eksperimentinius tyrimus buvo nustatyti nendrinių augalų (nendrių, švendrų ir nendrinių dryžučių) granulių biometriniai rodikliai, fizikinės-mechaninės savybės, elementinė sudėtis, peleningumas bei šilumingumas, o taip pat ištirtos kenksmingų medžiagų emisijos į aplinką.
This research has been conducted 2017–2019 years in Agriculture Academy of Vytautas Magnus University at agricultural engineering and safety labaratories, research centre and LEI. Relevance of research – environmental protection significantly becoming more and more important in todays world. This results in new findings of alternative fuel sources, which could replace traditional non-renewable or renewable fuels. Lithuania as well as other countries has a lot of herbal plants which are being thrown away after cutting without being used. One of these unused herbal plants – reed plants. Research will let analyse suitability of reed plants for energy conversion and compare this to other previuosly researched plants. The research aim – to identify and compare the properties of granulated biofuel of reed plants, to evaluate the emission of pellets by burning pellets and to determine the ash properties. In the literature review section, herbal plants resources in Lithuania. Special attention was drawn to energy plants characteristic impacting their preparation and burning as well as characteristic of reed plants which were used as a main biomass in this research. The experimental analysis focused on reed plants pellets biometric, physical and mechanical parameters, the structure of reed elements, ashing and calorific value but also it was revealed amount of emission from toxic materials.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70082
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
lidija_tuckute_md.pdf1.95 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.