Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70070
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Zalubaitė, Eglė
Supervisor: Maslauskaitė, Aušra
Title: Profesijos pasirinkimo veiksniai – taksi vairuotojų moterų ir slaugytojų vyrų atvejų lyginamoji analizė
Other Title: Occupational choice - comparative analysis of female taxi drivers' and male nurses' cases
Extent: 63 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Profesijos pasirinkimas;Occupational choice;Lytis ir darbas;Gender and work;Netradicinis darbas;Non-traditional job
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje pastebimas vyrų ir moterų pasiskirstymas skirtingose profesinėse veiklose. Vienos lyties asmenų dominavimas kuria prielaidą priešingos lyties individams nesirinkti patinkančios profesijos. Moterys ir vyrai, žengiantys į kitos lyties dominuojamas sritis, susiduria su stereotipais visuomenėje, kurie gali sukelti sunkumų tarpasmeniniu lygmeniu, kliūčių karjeros vystymosi procese, susiduriama su mažesnėmis savirealizacijos galimybėmis. Tyrimai dažniau orientuojasi į moteris, siekiančias tradiciškai vyriškų profesijų, nei į vyrus, norinčius patekti į moterų dominuojamus darbus. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti ir palyginti moteriškai ir vyriškai lyčiai netipiškos profesijos pasirinkimus. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Šis metodas padeda suprasti asmenines nuostatas, išgyvenimus, kurie skatina rinktis netradicines pagal lytį profesijas. Kokybinio tyrimo metu buvo atlikti interviu su penkiomis moterimis taksi vairuotojomis ir penkiais vyrais slaugytojais didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Pusiau struktūruotą interviu sudarė pagrindinės temos – požiūris į darbą, motyvacija renkantis profesiją bei jos ypatumai. Tyrimo metu atsiskleidė, kad vyrų ir moterų profesijos pasirinkimas susijęs su asmeninėmis nuostatomis, aplinkinių reakcijomis, profesiniais įsivaizdavimais ir gebėjimais. Moterų taksi vairuotojų atveju motyvuojantys veiksniai – didesnis darbo užmokestis, patinkantis darbo pobūdis, profesijos keliamų reikalavimų ir gebėjimų atitikimas. Vyrų slaugytojų atveju – darbo stabilumas, artimųjų paskatinimas. Lyginant moterų ir vyrų atvejus, pastebėtas išskirtinio darbo motyvas, kuris asocijuojasi su įdomesniu, nenuobodžiu darbu.
In modern society, the distribution of men and women in different occupational activities is noticeable. The dominance of single-sex individuals creates a precondition for the opposite sex not to choose the profession they like. Women and men entering dominant areas of the other sex, face stereotypes in a society which can cause interpersonal difficulties, obstacles to career development, and fewer opportunities for self-realization. Research is more likely to target women who are targeting traditionally male-dominated professions than men who want to gain access to female-dominated jobs. The aim of this study is to identify and compare choices of atypical professions for women and men. A qualitative research method - a semi-structured interview - was chosen to achieve the research. This method helps to understand personal attitudes, experiences that encourage choosing non-traditional occupations by gender. During qualitative research, interviews were conducted with five women taxi drivers and five male nurses in major cities of Lithuania: Vilnius, Kaunas, and Klaipėda. The semi-structured interview consisted of the main topics - attitude to work, motivation for choosing a profession and its peculiarities. The study revealed that the choice of the profession of men and women is related to personal attitudes, reactions of the surrounding, professional imaginations and abilities. In the case of female taxi drivers, motivating factors include higher wages, a pleasant job profile, and matching the demands and skills of the profession. In the case of men's nurses - stability of work, encouragement of relatives. Comparing the cases of women and men the motive of exceptional work, which is associated with more interesting, boredom work, was observed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70070
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
egle_zalubaite_md.pdf949.43 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.