Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70064
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Gendrėnas, Darius
Supervisor: Pupinis, Gediminas
Title: Padangos disbalanso įtaka rato vibracijai
Other Title: Influence of tire imbalance on wheel vibration
Extent: 59 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Ratas;Wheel;Padanga;Tire;Vibracijos greitis;Vibracion speed;Padngos deformacija;Tire deformation;Padangos balansavimas;Tire balancing;Balansavimo paklaida;Balancing error;Imbalance;Disbalansas
Abstract: Tyrimas atliekamas su nauja 2018 metų žiemine ANTARES GRIP 20 padanga, kuri yra vieną kartą užmontuojama ant skardinio ratlankio R15 6j ir subalansuojama su balansavimo staklėmis su skirtingomis balansavimo paklaidomis, tai yra 2g, 5g ir 10g. Ant sukonstruoto stendo uždedamas ratas ir priveržiamas, sukant su elektros varikliu per diržinę pavarą skirtingais greičiais yra matuojama vibracijos greičio reikšmė su vibracijos jutikliu prie pasirinkto atitinkamo oro slėgio padangoje, tai yra 2,2 bar; 1,9 bar; 1,6 bar; 1,3 bar ir 1 bar. Atlikus tyrimus nustatyta ir palyginta tarpusavyje tarp skirtingų balansavimo paklaidų, kad eksploatuojant padanga prie ~10 km/h iki ~190 km/h sukimosi greičio ir tik su 2g balansavimo paklaida ir esant 2,2 bar oro slėgiu vibracijos greičio reikšmė yra 39,94 mm/s leistina pagal ISO 1940-1:2003(E) standartą. Eksploatuojant su didesne ar didžiausia balansavimo paklaida vibracijos greitis viršija leistinas normas nepriklausomai nuo oro slėgio padangoje ar rato sukimosi greičio. Skirtingos balansavimo paklaidos, skirtingas sukimosi greitis ir oro slėgio kitimas padangoje įtakoja vibracijos greičio vertės didėjimą, didinant balansavimo paklaidą ir mažinant oro slėgį padangoje dėl didesnės išcentrinės jėgos vertės.
The research is conducted using a new 2018 winter type ANTARES GRIP 20 tire, which is mounted once on an alloy rim R15 6j and balanced employing balancing machines with different balancing errors 2gram, 5gram and 10gram. The wheel is mounted on a built stand and is tightened by rotating the electric motor through the belt drive at different speeds to measure the vibration velocity using the vibration sensor at the selected tire pressure, which is 2.2 bar; 1.9 bar; 1.6 bar; 1.3 bar and 1 bar. Having conducted the research, different balancing errors have been found and compared, so that when running a tire at the speed of ~ 10 km/h to ~ 190 km/h only with 2gram balancing error and at 2.2 bar air pressure vibration speed value is 39.94 mm/s which is permissible in accordance with ISO 1940-1:2003 (E). However, when operating with a higher or maximum balancing error, the vibration speed exceeds the permissible limits irrespective of the tire pressure or wheel speed. Different balancing errors, different speed of rotation and variation in air pressure in the tire impact the growth of vibration speed value by increasing the balancing error and reducing the air pressure in the tire due to the higher centrifugal force value.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70064
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
darius_gendrenas_md.pdf3.35 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.