Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70057
Type of publication: master thesis
Field of Science: Transporto inžinerija / Transport engineering (T003)
Author(s): Babarskas, Vaidas
Supervisor: Pupinis, Gediminas
Title: Kauno miesto Šauklių gatvės žiedinės sankryžos automobilių srautų analizė
Other Title: Analysis of automobile traffic flows in Šaukliai street circular intersection in Kaunas
Extent: 47 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Sankryža;Intersection;Modeliavimas;Modelling;Srautai;Flows
Abstract: Darbo tikslas: atlikti automobilių srautų analizę ir pasiūlyti ką galima pakeisti, kad važiavimas būtų patogesnis, vairuotojai taupytų laiką ir kurą, būtų mažiau teršiama aplinka. Darbas aktualus, nes eismas nagrinėjamoje sankryžoje tikrai intensyvus. Piko metu, per 2 valandas žiedinę sankryžą kerta virš 9000 automobilių. Automobilių srautai buvo stebimi tris dienas. Sankryžos modeliavimui naudota programa „PTV Vissim“. Sumodeliuota esama sankryža ir du jos pakeitimo variantai. Pirmasis atvejis – šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją pakeisti požemine, antrasis – papildomai dar įrengti viaduką, kad eismo srautas tenkantis žiedui sumažėtų. Sumodeliavus minėtus variantus, vidutinis automobilių greitis padidėjo nuo 18,67 km/h iki 33,87 km/h. Spūstis intensyviausiame maršrute sumažėjo 1,6 karto. Maršrute, kuris buvo nukreiptas viaduku, spūstis sumažėjo net 5 kartus. Pradžioje automobilių eilė šiame maršrute siekė 29 m, o dabar tik 5,8 m. Pradžioje automobiliai įveikdami žiedą, vidutiniškai stodavo 2,08 karto, pasiūlius alternatyvą – sustojimų skaičius sumažėjo iki 1,07 karto.
The aim of the work: to analyze the flow of cars and to suggest what can be changed to make driving more comfortable, to save time and fuel for the drivers, and to reduce the environmental pollution. Work is important because traffic at the intersection is intense. During peak hours, over 9,000 cars are crossings cross in 2 hours. The traffic was monitored for three days. The PTV Vissim program was used to model the junction. The existing intersection and two variants of its modification were modeled. The first case is to change the traffic light-controlled pedestrian crossing in the underground, the second is to install an overpass to reduce the traffic flow on the ring. After modeling the above variants, the average speed of the cars increased from 18.67 km / h to 33.87 km / h. The congestion on the most intense route decreased 1.6 times. On the route that was overpassed, the congestion decreased 5 times. At first, the line of cars on this route was 29 m and now only 5.8 m. At the beginning of the research, the cars were stopped 2.08 times while crossing over the ring, and after modeling above variants, number of stops decreased to 1.07 times.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70057
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
vaidas_babarskas_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2024-05-14View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.