Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70040
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Skridailaitė, Giedrė
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Politikų matomumo medijose transformacijos: Lietuvos Europos Parlamento narių atvejis
Other Title: Transformations of politicians' visibility in the media: case of Lithuanian members of European Parliament
Extent: 80 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Politinė komunikacija;Žiniasklaida;Matomumas;Political communication;Media;Visibility
Abstract: Politiniams veikėjams šiandien svarbu tiek patiems formuoti savo matomumą virtualioje erdvėje, tiek konkuruoti dėl žiniasklaidos dėmesio ir valdyti žiniasklaidos formuojamą matomumą apie juos. Atsižvelgiant į tai, jog svarbūs ne tik valstybės viduje, bet ir tarptautinėse bendrijose vykstantys komunikacijos procesai, nuspręsta analizuoti Lietuvos Europos Parlamento (EP) narių komunikaciją bei naujienas žiniasklaidoje, susijusias su tais politikais. Magistro baigiamojo darbo objektas – Lietuvos Europos Parlamento narių matomumas medijose. Darbo tikslas – išnagrinėti politikų matomumo medijose transformacijos aspektus ir tendencijas. Siekiant išsiaiškinti Lietuvos EP narių matomumo medijose transformacijos aspektus ir tendencijas, buvo pasirinktas mišrus tyrimo metodas – kokybinė ir kiekybinė turinio analizė bei kokybinis pusiau struktūruotas interviu. Šiam tyrimui pasirinkti keturi Lietuvos EP nariai – Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Antanas Guoga ir Petras Auštrevičius. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad matomumą virtualioje erdvėje formavo trys iš keturių pasirinktų EP narių – L. L. Andrikienė, A. Guoga ir P. Auštrevičius. Z. Balčytis tiriamuoju laikotarpiu komunikacijos virtualioje erdvėje nevykdė. Visi trys EP nariai, vykdę komunikaciją virtualioje erdvėje, aktyvesni buvo Facebook socialiniame tinkle. Išsiaiškinta, jog 15min.lt portale europarlamentarų veiklų pristatymas, jų darbų analizavimas nėra dažna tema. Dauguma naujienų apie EP narius visai nesusijusios su jų veikla Briuselyje. Tyrimo metu nustatytos kelios politikų formuojamo matomumo su žiniasklaidos formuojamu matomumu apie juos sąsajos. Mažiausiai aktyvus virtualioje erdvėje EP narys Z. Balčytis sulaukė mažiausiai žiniasklaidos dėmesio, daugiausiai asmenines gyvenimo detales viešinantis A. Guoga vienintelis sulaukė žiniasklaidos dėmesio dėl asmeninių veiklų, žiniasklaidoje rasta naujienų, kurios parašytos europarlamentaro socialiniame tinkle patalpinto įrašo pagrindu. Tai įrodo, jog politikų komunikacija nelieka nepastebėta žiniasklaidos atstovų.
Nowadays it is important for political players to form their own visibility in the virtual space, as well as to compete for media attention and to manage their visibility formed by the media. Considering the importance of communication processes not only within the state but also in the international community, it was decided to analyze the communication of the Lithuanian members of the European Parliament (EP) and news in the media related to those politicians. The aim of the thesis is to analyze transformation aspects and tendencies of politicians’ visibility in the media. There was selected a mixed research method - qualitative and quantitative content analysis and qualitative semi-structured interview. There was selected four Lithuanian MEPs - Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Antanas Guoga and Petras Auštrevičius. The research revealed that three out of four selected MEPs formed visibility in virtual space - L. L. Andrikienė, A. Guoga and P. Auštrevičius. There was found out that the presentation of the activities of MEPs and the analysis of their works on the 15min.lt portal is not a common topic. During the research, there was determined several coherencies between visibility formed by politicians and the media. The least active in the virtual space MEP Z. Balčytis received the least attention from the media, the most personal details of his life publicating A. Guoga was the only one who received the attention of the media on personal activities. This proves that politicians’ communication is not left unnoticed by the media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70040
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
giedre_skridailaite_md.pdf.pdf2.68 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.