Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/70039
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Ramonas, Rytis
Supervisor: Jasinskas, Algirdas
Title: Ankštinių augalų atliekų perdirbimo ir naudojimo energetikoje tyrimai
Other Title: Research on recycling and use of legume plants for energy
Extent: 61 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Biokuras;Biofuel;Pupų atliekos;Bean waste;Granulės;Pellets;Šilumingumas;Calorific value
Abstract: Eksperimentiniai tyrimai atlikti 2017–2019 metais VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto bei Lietuvos energetikos instituto laboratorijose. Tyrimo tikslas – ištirti pupų augalinių atliekų – pašarinių pupų kūlimo ir antžeminės dalies, ruošimo ir naudojimo energetinėms reikmėms galimybes, nustatyti susmulkintų ir supresuotų granulių savybes ir kokybę. Darbo objektas – pupų dorojimo metu susidarančios atliekos ir jų granulės. Baigiamojo darbo literatūros apžvalgoje išanalizuotos pupų augalų auginimo, nuėmimo ir paruošimo technologijos biokurui. Įvertintos augalinių atliekų naudojimo deginimui galimybės. Atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog pupų dorojimo atliekų naudojimas biokurui nėra pakankamai pagrįstas, kadangi nemažas chloro kiekis esantis jose gali sukelti papildomų trikdžių šildymo sistemoms. Atlikus tyrimus įšsiaiškinta, kad pupų atliekų granulėse yra itin daug azoto. Energetiniu požiūriu, pupų dorojimo atliekinė dalis gali būti naudojama energijos konversijai, kuri, pagal energetinę vertę artima kitoms žemės ūkio dorojimo atliekoms.
The experimental researches was conducted in 2017–2019 in the laboratories of the VMU AA Institute of agricultural engineering and safety and the Lithuanian Energy Institute. The research aim – to investigate the agricultural waste from bean threshing and the above ground components, the preparation and application of this material for producing energy, to determine the properties and the quality of the chopped and pressed pellets. The research object: bean harvesting waste and pellets. In the section of literature review, the technologies of bean growing, harvesting and preparation for biofuel were analyzed focusing on possibilities to use the agricultural waste for producing energy from the process of burning. The research has shown that the waste of bean harvesting was not widely used to produce biofuel as it contains a considerable amount of chlorine, which can cause additional problems for the heating systems. Moreover, the research data has shown that the bean waste pellets contain a high amount of nitrogen. However, from the perspective of producing energy, the bean harvesting waste may be used for energy, since the energy value from it is very similar to the energy gained from the other agricultural harvesting waste.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/70039
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
rytis_ramonas_md.pdf1.67 MBAdobe PDF   Until 2024-05-14View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

22
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.