Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62502
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Zaukevičiūtė, Greta
Title: 14-16 metų paauglių patyčių patirties sąsajos su tamsiosios triados asmenybės bruožų ir emocijų reguliacijos ypatumais
Other Title: 14-16 years old teenagers bullying experiences relations with dark triad personality features and emotions regulation peculiarities
Extent: 52 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Tamsioji triada;Dark Triad;Patyčios;Bullying;Emocijų reguliacija;Emotion regulation
Abstract: Tyrime dalyvavo 165 14 – 16 metų mokiniai (62 vyriškos ir 102 moteriškos lyties) iš trijų skirtingų Lietuvos miestų bei miestelių, kurių tėvai (globėjai) sutiko dėl vaiko dalyvavimo tyrime. Tyrimo metu naudoti du – „Trumpasis tamsiosios triados klausimynas“ (angl. Short Dark Triad, SD3), (Jones, Paulhus, 2011), bei „Emocijų reguliacijos indeksas vaikams ir paaugliams“ (angl. The Emotion Regulation Index for Children and Adolescents, ERICA), (McDermott ir kt., 2010). Patyčių elgesio dažniui, formai bei vaidmeniui nustatyti naudoti pasirinkti klausimai iš „Vaikų linijos“ parengto klausimyno dalies. Prieš anketavimą tiriamieji supažindinti su patyčių sąvoka. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog prastesnė emocijų kontrolė ir situacinis atsakas didina riziką įsitraukti į patyčias. Didesnė įsitraukimo į patyčias rizika nustatyta didesnę makiaveliškumo ir psichopatiškumo asmenybės bruožų raišką turintiems tiriamiesiems. Atlikus binarinę logistinę analizę nustatyta, jog tik prastesni emocijų kontrolės ir situacinio atsako įgūdžiai statistiškai reikšmingai prognozuoja galimybę tapti skriaudėju.
On a research attended 165 14-16 years old kids (62 males and 102 females, 1 student choose not to be identified) from three different cities of Lithuania, whose parents (guardians) agreed with child attendant at the research. On a research was used two - Short Dark Triad, SD3, (Jones, Paulhus, 2011) and The Emotion Regulation Index for Children and Adolescents, ERICA), (McDermott etc., 2010) questionnaires. In order to determine frequency of bullying behavior, form and importance were selected questionnaires from “Vaikų linija“ prepared questionnaire part. Before questionnaires all subjects were familiarized with bullying concept. The results of the study revealed that poorer control of emotions and situational responsivness increases the risk of getting involved in bullying. Increased risk of involvement in bullying has been found in subjects with a more pronounced expression of personality traits of machiavellianism and psychopathy. The study of Binary Logistic Regression found a statistically significant relationship just between poorer control of emotions and situational responsivness increases the risk of getting involved in bullying.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62502
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
greta_zaukeviciute_md.pdf699.33 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record

Page view(s)

110
checked on Mar 3, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 3, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.