Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62501
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stančikaitė, Akvilė
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Reklamos sprendimai vietos prekės ženklo plėtrai siekiant tapti darniu prekės ženklu
Other Title: Advertising solutions for place branding towards sustainable brand
Extent: 94 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Vietos ženklodara;Reklama;Darnus prekės ženklas;Darnumas;Reklamos sprendimai;Place branding;Advertising;Sustainable brand;Sustainability;Advertising solutions
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – suformuoti teoriškai pagrįstą ir empiriškai patikrintą reklamos sprendimų darniam vietos prekės ženklo plėtrai modelį pateikiant įgyvendinimo pasiūlymus. Teorinėje darbo dalyje aptariama reklamos ir darnaus vietos prekės ženklo ir jo plėtros sampratos bei reklamos ir jos sprendimų, kaip sėkmingos reklamos veiksmų, vaidmuo darnaus vietos prekės ženklo plėtros procese, sukonstruojant teoriškai pagrįstą reklamos sprendimų darnaus vietos prekės ženklo plėtrai modelį. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje analizuojami darnaus Molėtų prekės ženklo reklamos sprendimų tyrimo rezultatai. Remiantis kokybinio tyrimo metodais (kokybine turinio analize, interviu, žvalgybiniu tyrimu) surinkta informacija – Molėtų rajono prekės ženklas vartotojų atžvilgiu suvokiamas kaip nepakankamai darnus bei neunikalus, dominuojant vienai aplinkosaugos dimensijai. Skirtingos auditorijos tai suvokia kaip mažo konkurencinio išskirtinumo kraštą, turintį potencialo pilnai tapti darniu prekės ženklu. Projektinėje darbo dalyje suformuoti sprendimai pritaikyti skirtingoms tikslinėms auditorijoms, siūlant remtis aktualiausiais reklamos sprendimais – vietos kultūra, jos ištekliais, teikiamomis vertėmis bei vietos unikalumu, integruojant esmines darnos dimensijas.
The aim of diploma paper – to form a theoretically based and empirically verified model of advertising solutions for place branding towards sustainable brand by giving proposals for implementation. The theoretical part of the thesis discusses the concept of advertising, it solutions and sustainable place branding. There is constructed a theoretically based model of advertising solutions for sustainable place branding. The second part of this paper presents and analyzes the results of the research of place brand of Molėtai district and its advertising solutions. The research is based on qualitative methods – qualitative content analysis, interviews, exploratory research. Molėtai district is perceived as brand that has all the potential to become a sustainable brand. The third part proposes solutions adapted to different target audiences. Advertising message should rely on local culture, its resources, values and local uniqueness. It is very important to integrate key dimensions of sustainability while creating and advertising message.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62501
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
akvile_stancikaite_md.pdf2.56 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 1, 2021

Download(s)

79
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.