Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62500
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Fiodorovaitė, Neringa
Supervisor: Bukšnytė – Marmienė, Loreta
Title: Iš vadovo gaunamo neigiamo grįžtamojo ryšio, darbuotojų asmenybės bruožų ir darbo atlikimo kokybės ryšys
Other Title: The relationship between employee received negative feedback from the supervisor, personality traits and subjectively perceived job performance
Extent: 58 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Neigiamas grįžtamasis ryšys;Negative feedback;Asmenybės bruožai;Personality traits;Darbo atlikimo kokybė;Job performance;Vadovas;Supervisor;Darbuotojas;Employee
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti darbuotojų asmenybės bruožų reikšmę iš vadovo gaunamam neigiamam grįžtamajam ryšiui ir subjektyviai suvoktai darbo atlikimo kokybei. Tyrime dalyvavo 142 darbuotojai, kurie turi vadovą. Pašalinus daugiamates išskirtis liko 138 tiriamieji. Darbuotojų amžius svyravo nuo 21 – 59 metų (60,9% tiriamųjų amžius 21-32 metai), 68,1% tiriamųjų buvo moterys, o tuo tarpu 31,9% tiriamųjų – vyrai. Asmenybės bruožams matuoti naudotas O.P. John, E.M. Donahue, R.L. Kentle (1991) Didžiojo penketo asmenybės bruožų klausimynas. Iš vadovo gaunamo neigiamo grįžtamojo ryšio suvokimui matuoti pasirinkta Steelman, P.E. Levy, A.F. Snell (2004) Neigiamo grįžtamojo ryšio subskalę. Darbuotojų subjektyviai suvoktai darbo atlikimo kokybei pamatuoti pasirinkta R.K. Pradhan ir L.K Jena (2017) Darbuotojų darbo atlikimo skalė. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog darbuotojų išreikšti asmenybės bruožai (ekstraversija, sąmoningumas, sutarumas, neurotiškumas ir atvirumas patirčiai) prognozuoja subjektyviai suvokiamą darbo atlikimo kokybę. Darbuotojas suvokdamas labiau išreikštą neigiamo grįžtamojo ryšio gavimą iš vadovo, pasižymi geresne subjektyviai suvokiama darbo atlikimo kokybe. Bendroje darbuotojų imtyje asmenybės bruožų ir iš vadovo gaunamo neigiamo grįžtamojo ryšio sąveikos reikšmė subjektyviai suvoktai darbo atlikimo kokybei nebuvo rasta. Tačiau, papildoma duomenų analizė atskleidė, jog moterys su stipriau išreikšta ekstraversija prognozuoja geresnę subjektyviai suvokiamą darbo atlikimo kokybę. Vyrai su stipriau išreikštu sąmoningumu prognozuoja geresnę subjektyviai suvokiamą darbo atlikimo kokybę lyginant su moterimis. Vyrų išreikštas sąmoningumas ir iš vadovo gaunamo neigiamo grįžtamojo ryšio sąveika turi geresnę prognostinę reikšmę subjektyviai suvoktai darbo atlikimo kokybei lyginant su moterimis. Vyrai su išreikšta ekstraversija ir iš vadovo gaunamo neigiamo grįžtamojo ryšio sąveika, pasižymi neigiama prognostine reikšme subjektyviai suvoktai darbo atlikimo kokybei.
The aim - Identify the meaning of employee personality, received negative feedback from the manager and subjectively perceived quality of job performance The subjects of the study were 142 employees who have a supervisor. After multiple exclusions removed, only 138 subjects left. Employees age ranged from 21 to 59 years (60,9% of those aged 21-32 year), 68.1% were female, while 31.9% were male. Personality Traits where measured using O.P. John, E.M. Donahue, R.L Kentle (1991) The Big Five Inventory. L. Steelman, P.E. Levy, A.F. Snell (2004) Unfavorable feedback subscale was used to measure received negative feedback from manager. R.K. Pradhan and L.K Jena (2017) Employee performance scale was chosen to measure job performance by subjectively perceived employee. The results of the study revealed that employee with expressed extraversion, consciousness, agreeableness, neuroticism and openness predicts subjectively perceived job performance. Employee who is more aware of the received negative feedback from supervisor has a better subjective perception of their job performance. The total sample of employees personality traits interaction with negative feedback from the supervisor meaning was not found in subjectively perceived quality of job performance. Additional data analysis revealed that extroverted women predicts positive subjective perception of job performance quality. Men with expressed conscientiousness predicts more positive subjective perceived quality of job performance compared with women. Men with expressed conscientiousness and interaction of negative feedback from supervisor have a better predictable meaning impact on the subjectively perceived quality of job performance compared with women. Men, with expressed extraversion and interaction of negative feedback from the supervisor have a negative predictable meaning impact on the subjectively perceived quality of job performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62500
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
neringa_fiodorovaite_md..pdf1.87 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

133
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.