Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62478
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biochemija / Biochemistry (N004)
Author(s): Urbanavičiūtė, Rūta
Supervisor: Vajauskas, Donatas
Title: Radiofarmacinių junginių , žymėtų 99mTc, radiocheminio grynumo ir stabilumo priklausomybė nuo radiofarmacinių junginių paruošimo kokybės ir laiko
Other Title: Radiopharmaceutical compound labeled with 99mTc radiochemical purity and stability dependence on preparation quality and time
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Radiofarmaciniai junginiai;Radiopharmaceuticals compounds;Molibdenas;Molibdenum;Radionuklidas;Radionuclide;99mTechnecis;99mTechnetium
Abstract: Įvadas. Radiofarmaciniai junginiai, tai vaistai, kuriuos sudaro radionuklidas ir farmacinis junginys. Radiofarmaciniai junginiai naudojami organų ir audinių struktūrų ir funkcijų vaizdinimui, piktybiniams navikams, metastazėms, sąnarių ligoms ir kt. gydyti. Labai svarbu yra radionuklido grynumas, radiofarmacinių junginių radiocheminis grynumas, priklausantys nuo ruošimo ir saugojimo sąlygų. Radiocheminės priemaišos gali būti rimtų klaidų, nustatant diagnozę, priežastis. Rezultatai. Radiofarmacinių junginių stabilumas ir grynumas buvo tirti naudojant miniaturizuotą Tec-Control sistemą. Junginiai buvo tiriami iš karto po paruošimo ir praėjus 5 val. Buvo tirti: DTPA – dietilentriaminpentaacetatas, MAA - makroagreguotas albuminas, MDP - metildifosfonatas, MIBI – metoksiizobutilizonitrilas (sestamibi), MAG3 – merkaptoacetiltriglicinas, radionuklidas 99mTc eliuate. Buvo nustatyta, kad 99Mo priemaišų eliuate buvo 0,015-0,001%, kas yra mažiau negu rekomeduoja Europos Farmakopėja – 0,1%. Nestabiliausias junginys buvo 99mTc-DTPA – po 5 val. vidutiniškai grynumas pasikeitė nuo 98% iki 93%. Stabiliausias junginys buvo 99mTc-MAA – grynumas nemažėjo. Išvados. Radiofarmacinių junginių, grynumas ir stabilumas buvo geri tik paruošus ir po 5 valandų. Dėl radionuklido 99mTc eliuate grynumo junginiai buvo gauti kokybiški ir stabilūs.
Background. Radiopharmaceuticals are medicines that consist of radionuclide and a pharmaceutical compound. Radiopharmaceuticals are used to visualize organs and tissues structures and functions, to treat malignant tumors, metastazes. It is very important radionuclidic purity, radiopharmaceuticals radiochemical purity dependent on preparation and storage conditions. Radiochemical impurity may cause significant errors in diagnosis. Results. Radiopharmaceuticals purity and stability testing were based on Tec-Control system. Radiopharmaceuticals were tested immediately after preparation and after 5 hours. DTPA – dietilentriaminpentaacetate, MAA - makroaggregated albumin, MDP - metyl difosfonate, MIBI – metoksiizobutylizonitrile (sestamibi), MAG3 – merkaptoacetyltriglicine, radionuclide 99mTc were tested. Eliuent had impurities 0,003-0,001% of 99Mo and it is less European Pharmacopeae`s recomendations – 0,1%. 99mTc-DTPA after 5 val. was most unstabile radiopharmaceutical. Purity changed from 98% to 93%. Most stabile was 99mTc-MAA – purity was unchanged. Conclusions. Radiopharmaceuticals purity and stability were good after preparation and after 5 hours. Radiopharmaceuticals were obtained in high quality and stabile for the purity of the radionuclide 99mTc in eliuent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62478
Appears in Collections:2019 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
ruta_urbanaviciute_md.pdf.pdf2.28 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.