Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62473
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Rukaitė, Julija
Supervisor: Šarauskis, Egidijus
Title: Biopreparatų poveikio dirvožemio savybėms, trąšų poreikiui nustatymas ir anglies pėdsako vertinimas
Other Title: Determination of the effects of bio-preparations on soil properties and fertilizer demand and evaluation of carbon footprint
Extent: 45 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Dirvožemio savybės;Soil properties;Anglies pėdsakas;Carbon footprint;Aplinkos tarša;Environmental pollution;Biopreparatai;Biomaterials
Abstract: Žemdirbiai nuolat turi ieškoti būdų, kurie padėtų ne tik išsaugoti dirvožemio derlingumą, tačiau ir prisidėtų prie aplinkos taršos mažinimo. Pastaruoju metu vis dažniau žemės ūkyje pradedami naudoti biopreparatai, kurie skatina dirvožemyje esančių mikroorganizmų veiklą ir prisideda prie dirvožemio savybių gerinimo. Vienas iš naujausių aplinkos taršos vertinimo metodų yra tam tikro ciklo anglies pėdsako vertinimas. Atliktais tyrimai siekta nustatyti biologinių preparatų įtaką dirvožemio savybėms, žieminių rapsų gyvavimo ciklo anglies pėdsakui ir trąšų poreikiui. Eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad variantuose, kuriuose naudoti biopreparatai, dirvožemio organinės anglies padidėjimas buvo didesnis negu kontrolėje (SC1 – 16,94 %, SC2 – 12,98 %, SC3 (kontrolė) – 12,31 %). Žieminių rapsų gyvavimo ciklo anglies pėdsako vertinimas, rodo, kad biologiniais preparatais paveiktuose variantuose anglies pėdsakas buvo mažesnis nei kontroliniame (SC1 – 335,54 kg CO2eq/ha ir SC2 – 327,36 kg CO2eq/ha, SC3 – 413,68 kg CO2eq/ha). Atliktas trąšų poreikio vertinimas parodė, kad naudojant biologinius preparatus vienai tonai augalų užauginti galima sutaupyti 5 kg azoto veikliosios medžiagos, kas atitinka 17 kg azotinių trąšų.
Farmers must constantly look for ways not only to help maintain soil fertility, but also contribute to reducing environmental pollution. Recently, more and more biomaterials have been introduced in agriculture, which promotes the activity of micro-organisms in the soil and contribute to the improvement of soil properties. One of the latest environmental pollution assessment methods is the assessment of the carbon footprint of a particular cycle. The aim of the research was to determine the influence of biological preparations on soil properties, carbon footprint of the winter rape life cycle and the need for fertilizers. Experimental research has shown that in cases of using biomaterials, the increase in soil organic carbon was higher than in control (SC1 - 16.94%, SC2 - 12.98%, SC3 (control) - 12.31%). Carbon footprint assessment of the winter rape life cycle shows that the carbon footprint in cases affected by biological preparations was lower than that of the control (SC1 - 335.54 kg CO2eq/ ha and SC2 - 327.36 kg CO2eq/ ha, SC3 - 413.68 kg CO2eq/ ha). The assessment of fertilizer demand has shown that by using biological preparations to grow one tonne of plants, it is possible to save 5 kg of nitrogen active substance, which is equivalent to 17 kg of nitrogen fertilizer.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62473
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
julija_rukaite_md.pdf4.48 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.