Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62453
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Yagoub, Esraa Esmat Mohamed
Supervisor: Jakštaitė, Gerda
Title: The role of China in the Rohingya conflict 2012 -2018
Other Title: Kinijos vaidmuo Rohingya konflikte 2012–2018
Extent: 66 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Classical realism;National interests;Intrastate conflict;Political reform;Human rights;Klasikinis realizmas;Nacionaliniai interesai;Intrastacinis konfliktas;Politinė reforma;Žmogaus teisės
Abstract: This master thesis analyses the evolving role of the People’s Republic of China toward the Rohingya conflict ever since the last conflict escalation in August 2017. The object of this research is the role of China here means the political behavior and actions of China with the different actors in this research. The subject of the research is the Rohingya conflict. The first chapter discusses the classical realism as the theoretical framework of the research because China’s foreign policy is quite pragmatic.There are concepts which the classical realism adequately explained, so it will give a better understanding to the behavior of China in this context, such as national interest, struggle for power and influence. Second chapter discusses the political and economic reforms in Myanmar started in 2011. Myanmar government reforms and the democratization proces, its impact on the domestic politics and international relations, the impact of the reforms on the Rohingya conflict and the future consequence. Moreover, this chapter covers the challenges that might encounter the economic reforms and the role of both the western countries and China in these challenges. In order to identify these reforms, one of the research tasks is to explain Myanmar government reforms and its impact on the Rohingya conflict. The last chapter discusses the role of China in the Rohingya conflict.Two tasks conducted, The first - to determine the political role of China and its engagement in the conflict. The second task is to identify the Chinese investments in Rakhine state and its impact on the conflict dynamics. The chapter has subsections, At the end of the research, a conclusion with the findings according to the tasks mentioned above, with recommendations.
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas Kinijos Liaudies Respublikos vaidmuo Rohingya konflikte nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. paskutinio konflikto eskalavimo. Tyrimo tikslas - politinis Kinijos elgesys, jos vaidmuo ir veiksmai su įvairiais veikėjais. Šio tyrimo objektas yra Rohingya konfliktas. Pirmajame skyriuje aptariamas klasikinis realizmas, kaip teorinė tyrimo struktūra, nes Kinijos užsienio politika yra gana pragmatiška. Yra koncepcijų, kurias klasikinis realizmas adekvačiai paaiškino, suteikdamas geresnį supratimą apie Kinijos elgesį šiame kontekste. Pvz. , nacionaliniai interesai, kova už valdžią ir įtaką. Antrajame skyriuje aptariamos 2011 m. pradėtos politinės ir ekonominės reformos Myanmare. Myanmaro vyriausybės reformos ir demokratizacijos procesas daro įtaką vidaus politikai ir tarptautiniams santykiams, reformų poveikiui Rohingya konfliktui ir būsimoms pasekmėms. Be to, šiame skyriuje aptariami iššūkiai, su kuriais gali susidurti ekonomikos reformos ir Vakarų šalių bei Kinijos vaidmuo šiuose iššūkiuose. Siekiant apibūdinti šias reformas, viena iš tyrimų užduočių - paaiškinti Myanmaro vyriausybės reformas ir jų poveikį Rohingya konfliktui. Paskutiniame skyriuje aptariamas Kinijos vaidmuo Rohingya konflikte. Darbe iškelti du uždaviniai. Pirmasis - siekiama nustatyti Kinijos politinį vaidmenį ir jos dalyvavimą konflikte, Antrasis - nustatyti Kinijos investicijas į Rakhine valstiją ir jos poveikio konfliktui dinamika. Šiame skyriuje yra poskyriai. Tyrimo pabaigoje pateiktos išvados pagal pirmiau minėtas užduotis ir rekomendacijos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62453
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

433
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons