Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62450
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šabūnaitė, Gintarė
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Organizacijos įvaizdžio formavimas reklamos sprendimais krizės laikotarpiu krepšinio klubo „Rytas“ pavyzdžiu
Other Title: Organization image formation with advertising solutions during a crisis an example of a basketball club “Rytas”
Extent: 128 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Organizacija;Įvaizdis;Formavimas;Reklama;Krizė;Organization;Image;Formation;Advertising;Crisis
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas sudaryti reklamos sprendimų modelį skirtą sporto organizacijos įvaizdžio formavimui krizės laikotarpiu pateikiant jo praktinio pritaikomumo pasiūlymus „Rytas“ krepšinio klubui. Teorinėje darbo dalyje analizuojama reklamos sprendimų krizės laikotarpiu samprata. Apžvelgiama, kaip turėtų būti formuojamas organizacijos įvaizdis reklamos sprendimais krizės laikotarpiu teoriniame lygmenyje atkreipiant dėmesį į sporto srities specifiką, didelį dėmesį skiriant reklamos tikslui, reklaminio pranešimo formavimui, reklamos perdavimo priemonėms, bei biudžeto paskirstymui. Analitinėje baigiamo darbo dalyje pateikiamas pasirinktos „Rytas“ krepšinio klubo organizacijos pristatymas. Atliekama žvalgomoji atvejo analizė, siekiant išsiaiškinti, kokiomis įvaizdžio atstatymo strategijomis „Rytas“ krepšinio klubas rėmėsi, bandant sustabdyti skirtingas organizacines krizes. Kokybine turinio analize atskleidžiami, kokie reklamos sprendimai kriziniu laikotarpiu buvo naudojami. Tyrimo metu taip pat atlikta kokybinė ir kiekybinė turinio analizė, siekiant patikrinti „Rytas“ krepšinio klubo naudotų įvaizdžio atstatymo strategijų tinkamumą tarp suinteresuotųjų šalių. Siekiant išsiaiškinti, kokie reklamos sprendimai kriziniu laikotarpiu yra efektyviausi atliktas pusiau struktūruotas eksperto interviu. Projektinėje darbo dalyje patikrinus sporto organizacijos įvaizdžio formavimo reklamos sprendimais krizės laikotarpiu modelį suformuoti reklaminiai sprendimai, remiantis pagrindinėmis dažniausiai pasikartojančiomis krizių grupėmis bei probleminėmis sritimis. Sudarytas reklaminių pranešimų sklaidos grafikas, bei nustatytos galimos rizikos.
The main aim of diploma paper is to create advertising solutions model for image formation during organizational crisis by presenting his practical applications for the basketball club “Rytas”. The theoretical part presents the theoretical assumptions of advertising solutions during the crisis period and an overview of how the image should be shaped by advertising solutions during the crisis at the theoretical level with a strong focus on the main advertising purpose, on advertising message formation, advertising vehicles and the distribution of the budget. The analytical part presents the presentation of the selected “Rytas” basketball club organization. An exploratory case study is being conducted to find out what kind of image restoration strategies “Rytas” Basketball club had used to stop different organizational crisis and what kind of advertising solutions they have used during the crisis. The study also includes qualitative and quantitative content analysis to verify the suitability of image restoration strategies used by “Rytas” Basketball club among stakeholders. In order to find out which advertising solutions during the crisis period are the most effective semi-structured expert interview is being conducted. In the design part of the work, after checking the model of sports organization image formation with advertising solutions during the crisis period, advertising solutions were formed based on the most common recurring crisis groups and problematic areas. A schedule for the dissemination of promotional messages was created and potential risks identified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62450
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
gintare_sabunaite_md.pdf2.44 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

151
checked on May 1, 2021

Download(s)

87
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.