Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62432
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Sokolovienė, Justė
Supervisor: Ringailienė, Teresė
Title: Translation of the author's stance features from English to Lithuanian: the case of popular scientific discourse
Other Title: Autoriaus pozicijos raiškos vertimas iš anglų į lietuvių kalbą: mokslo populiarinimo diskurso atvejis
Extent: 56 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Mokslo populiarinimas;Popularized science;Autoriaus pozicijos raiška;Author's stance;Metadiskursas;Metadiscourse
Abstract: Kadangi knygos, žurnalai ir straipsniai apie mokslą, kurie skirti ne tik specialistų auditorijai tampa vis populiaresni, nenuostabu, kad mokslo populiarinimo diskursas tampa vis populiaresnis ne tik tarp žiniasklaidaidos ir visuomenės bet taip pat ir tarp mokslininkų. Pastaraisiais metais mokslo populiarinimo knygų bei straipsnių skaičius vis didėja ir daug jų galima surasti internete. Didžioji dalis mokslo populiarinimo knygų bei straipsnių yra parašoma anglų kalba, jie verčiami į įvairias kalbas, taip pat ir į lietuvių. Kadangi mokslo populiarinime svarbi autoriaus pozicijos raiška svarbu analizuoti, kaip tai atsispindi vertime. Šio magistro darbo tikslas – išanalizuoti išlygas, stiprinamuosius žodžius ir autoriaus požiūrio raiškos priemones angliškuose mokslo populiarinimo straipsniuose ir palyginti jų vertimą į lietuvių kalbą. Šiame darbe yra analizuojama po dešimt išlygų, dešimt stiprinamųjų žodžių ir dešimt autoriaus požiūrio raiškos priemonių bei jų vertimų į lietuvių kalbą. Mokslo populiarinimo sakinių pavyzdžiai bei visi galimi vertimo variantai buvo surinkti Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre parengto lygiagrečiojo tekstyno. Išanalizavus dešimt išlygų, dešimt stiprinamųjų žodžių ir dešimt autoriaus požiūrio raiškos priemonių bei jų vertimų į lietuvių kalbą buvo aptikta įvairių skirtumų. Analizė parodė, kad buvo aptikta labai daug išlygų pavyzdžių (mainly 53, usually 87, possible 138, might 163, suggest 51, probably 45, maybe 38, perhaps 76, typically 15 bei generally 99). Dažniausiai jos buvo neverčiamos arba verčiamos naudojant labai įvairius variantus. Stiprinamųjų žodžių pavyzdžių nebuvo daug (fascinating 1, promising 2, remarkable 5, appropriate 32, extraordinary 15, agree 24, prefer 27, hopefully 9, unfortunately 16 bei surprisingly 6). Jie buvo verčiami labai įvairiai ir labai retai neverčiami. Kita vertus, autoriaus požiūrio raiškos priemonių pavyzdžių buvo aptikta daug (obviously 18, surely 12, highly 32, greatest 39, basically 21, certainly 70, definitely 12, really 181, actually 88 bei clearly 66). Tačiau dažniausias vertimo variantas buvo šių žodžių praleidimas.
Since books, magazines, and articles on science that are aimed at non-specialist audience are becoming very popular among readers, it is not surprising that the field of popular science receives much attention not only from media and public but also from scientists. The growth of popular science has emerged in recent years, and it is noticed that many popularized science books and articles can be easily found on the Internet. The majority of these books and articles are written down in English language and translated to other languages including Lithuanian. Since author‘s stance features are relevant in popularized science, it is important to analyse how they are reflected in the translation. The aim of the paper is to analyze and compare English and their Lithuanian translation of hedges, boosters, and attitude markers that are found in popular scientific articles. For present research, ten English hedges, boosters, and attitude markers and their Lithuanian translations are collected and analyzed. The analyzed popularized science text samples as well as their translations were collected from Vytautas Magnus University Parallel corpus. The analysis indicates that hedges, boosters, and attitude markers produced various differences. The results of the analysis indicate that the analysed hedges produced large numbers of examples (mainly 53, usually 87, possible 138, might 163, suggest 51, probably 45, maybe 38, perhaps 76, typically 15, and generally 99). Omission was used frequently and other translation variants were diverse. The attitude markers produced a small number of examples (fascinating 1, promising 2, remarkable 5, appropriate 32, extraordinary 15, agree 24, prefer 27, hopefully 9, unfortunately 16, and surprisingly 6). They were also translated variously and rarely omitted. The analysis of boosters demonstrated that they were widely used in the analyzed books (obviously 18, surely 12, highly 32, greatest 39, basically 21, certainly 70, definitely 12, really 181, actually 88, and clearly 66). Yet the most frequent translation variant was omission.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62432
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
juste_sokoloviene_md.pdf.593.2 kBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.