Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62391
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Mieliauskaitė, Indrė
Supervisor: Ringailienė, Teresė
Title: Genre analysis of English and Lithuanian online restaurant reviews
Other Title: Internete publikuotos restoranų apžvalgos anglų ir lietuvių kalba: žanro analizė
Extent: 61 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Restoranų apžvalgos;Restaurant review;Žanras;Genre;Lingvistika;Linguistics;Semantika;Semantics
Abstract: Restoranų apžvalgos yra vienas iš žurnalistikos žanrų, kuris vis populiarėja. Įvairūs internetiniai puslapiai atveria daugybę galimybių restoranų lankytojams. Jie gali ne tik paskaityti kitų žmonių apžvalgas, bet ir patys išreikšti savo nuomonę bei įvertinimą. Anksčiau buvo atlikta kitų tyrimų, kurie bus trumpai pristatyti antrame skyriuje. Juose buvo nagrinėjamos restoranų apžvalgos, tačiau tyrimams buvo naudojamos tik paprastų restoranų lankytojų internete paliktos apžvalgos. Profesionaliau parašytos restoranų apžvalgos nebuvo detaliai analizuojamos. Šiame magistro darbe analizuojamos angliškos ir lietuviškos restoranų apžvalgos publikuotos Amerikos internetiniuose laikraščiuose ir lietuviškuose tinklapiuose skirtuose būtent restoranų apžvalgoms. Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti restoranų apžvalgų žanrą. Tai yra angliškų ir lietuviškų apžvalgų struktūrinius elementus, jų sandarą bei tam tikrus lingvistinius elementus. Apžvalgų struktūros analizė apima visų struktūrinių aspektų, tokių kaip pavadinimas, įžanga, aplinka, maistas, aptarnavimas ir kitų, analizę. Angliškų ir lietuviškų apžvalgų struktūros yra detaliai analizuojamos ir palyginamos. Tuo tarpu apžvalgų kalbos analizė apima tam tikrus lingvistinius elementus, tokius kaip neformali kalba, palyginimai, įvardžiai, tam tikros kalbos dalys, semantinė analizė ir kiti. Surinkti duomenys ir gauti rezultatai iš angliškų ir lietuviškų apžvalgų analizės yra palyginami. Šio darbo medžiaga susideda iš 117 restoranų apžvalgų, kurios sudaro 100,007 žodžių tekstyną. Angliškas apžvalgas sudaro 49,987 žodžių, jos buvo surinktos iš keturių Amerikoje publikuojamų internetinių laikraščių: The New York Times, The Washington Post, The Globe and Mail and The Seattle Times. Tuo tarpu lietuviškas apžvalgas sudaro 50,020 žodžių. Jos buvo surinktos iš keturių internetinių tinklapių skirtų būtent šioms apžvalgoms: anciumedziokle.lt, laukineszasys.lt, meniu.lt and pietupertrauka.lt. Struktūrinių aspektų esančių restoranų apžvalgose analizė buvo atlikta rankiniu būdu. Lingvistinių elementų dažnumas buvo nustatytas naudojant programą AntConc 3.4.4. Kitų kalbos elementų, o kartu ir semantinė analizė buvo atlikta rankiniu būdu. Angliškų ir lietuviškų restoranų apžvalgų analizė atskleidė šio žanro struktūros ir kalbos ypatumus. Apžvalgų struktūros analizė parodė, kad šis žanras neturi konkrečios struktūros būdingos visoms apžvalgoms. Šis žanras – puiki vieta pasireikšti asmeniniam rašymo stiliui. Lingvistinė apžvalgų analizė atskleidė tam tikras tendencijas susijusia su kalba: šis žanras turi ne tik neformalios kalbos bruožų, bet ir bruožų būdingų literatūros žanrams. Lingvistinė analizė taip pat parodė palyginimų, daiktavardžių, būdvardžių ir kitų lingvistinių elementų svarbą šiam žanrui.
Restaurant reviews are one of mass media genres that gains more popularity nowadays. The internet gives an opportunity to easily read and even write restaurant reviews. There are different online websites like Yelp that create a place where people can share their experiences. There are several previous studies related to the analysis of restaurant reviews, but the analysed data is user-generated restaurant reviews which means that the analysis consists of reviews written by the customers of the restaurants. More professionally written reviews were not as analysed, therefore this master thesis includes the analysis of English and Lithuanian restaurant reviews published in American online newspapers and specific Lithuanian online websites dedicated for restaurant reviews. The main aim of this master thesis is to analyse restaurant reviews as a genre and focus on its structural and linguistic elements. Analysis of the structure includes the distinction of specific structural steps that are present in the reviews such as the title, introduction, environment, food, service and others. All of the structural elements that appear in restaurant from the four different English and Lithuanian reviews and analysed and compared. In addition, linguistic analysis includes discussion of the language that is used in reviews, for example, informal language, comparative language, pronouns, specific parts of speech and even the semantic analysis. The findings in English and Lithuanian reviews are compared and discussed. The present paper analyses 117 restaurant reviews: 48 English restaurant reviews and 69 Lithuanian restaurant reviews. The total number of analysed reviews is 117 which comprise a corpus of 100,007 words. English reviews were taken from four American online newspapers and Lithuanian reviews are from four online websites that are particularly dedicated to restaurant reviews. In order to reveal structural aspects of restaurant reviews they were analysed manually. The analysis of linguistic features is carried out by using a program AntConc 3.4.4 which analyses corpora. This program is used for the analysis of the frequencies of some of the linguistic features found in English and Lithuanian restaurant reviews. Semantic fields and other meaning relations were also analysed manually. The analysis of English and Lithuanian restaurant reviews showed that this genre is complex and includes a variety of different structural and linguistic elements. The structural analysis revealed that restaurant reviews as a genre does not have one particular structure that is followed. The genre of restaurant reviews appears to be a genre where authors can freely develop their own style of writing. In addition, the analysis of specific linguistic features revealed tendencies related to the language that is used: this genre includes elements of informal language as well as elements that are often found in literary texts, the importance of comparative language, nouns, adjectives and many others.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62391
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
indre_mieliauskaite_md.pdf3.03 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.