Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62381
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Strakšienė, Daiva
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Atvirųjų inovacijų kūrimo ir taikymo švietimo įstaigose veiksniai
Other Title: Open innovation development and application factors in educational institutions
Extent: 79 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Atvirosios švietimo inovacijos;Open educational innovations;Organizacijos kultūra;Organizational culture;Inovacijų sklaida;Dissemination of innovations
Abstract: Atvirosios inovacijos švietimo srityje yra svarbios, tačiau ne visada išnaudojamos jų teikiamos galimybės, mažai skiriama dėmesio jų sklaidai. Dominuoja švietimo bendruomenės nepalankus požiūris į naujoves ugdymo srityje, prisirišimas prie tradicinių sprendimų ir praktikų. Ieškant šių probleminių situacijų sprendimo būdų baigiamajame darbe buvo siekiama ištirti regiono švietimo įstaigų atvirųjų inovacijų kūrimo ir taikymo patirtis. Švietimo įstaigos yra skatinamos neatsiriboti ir neatsilikti nuo vykstančių pokyčių šiuolaikiniame pasaulyje. Tyrimo objektas - atvirųjų inovacijų kūrimas ir taikymas švietimo įstaigose. Tyrimo tikslas - ištirti atvirųjų inovacijų kūrimo ir taikymo švietimo įstaigose veiksnius. Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Rezultatai. Diegiant naujas ar perimant pavykusias inovacijas, labai svarbu informuoti visuomenę apie ugdymo inovacijų daromus pokyčius, pasitaikančius diegimo iššūkius, kurių iškyla siekiant jų pripažinimo, įvertinimo, plėtojimo ir patvarumo. Švietimo įstaigų bendruomenėse išryškėjo skirtingos nuomonės apie taikytinas inovacines veiklas, kurios yra būtinos norint išlikti konkurencinga ir pridėtinę vertę kuriančia švietimo įstaiga.
Open innovations in education are very important. However, their potential is not always exploited properly and the attention to its dissemination is very poor. In education field there is unfavorable attitude of the educational community towards innovation in education, ussually educational representatives ar more attached to traditional solutions and practices. In this Master thesis the research of possible solutions how to solve these problematic situations was done. For this purpose the analysis of the experiences of developing and applying open innovations in one region educational institutions was performed. Educational institutions are encouraged to keep up with and abreast of ongoing changes in the morden world. Research object - open innovations in educational institutions. Research goals - to investigate open innovation development and application factors in educational institutions. Research methods. Scientific sources and documents analysis, questionnaire survey, statistical data analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62381
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
daiva_straksiene_md.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

110
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.