Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62380
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Armonienė, Aušra
Supervisor: Čepukienė, Viktorija
Title: Bendrojo saviveiksmingumo ir subjektyviai suvokiamo streso reikšmė cukriniu diabetu sergančių suaugusiųjų su sveikata siejamai gyvenimo kokybei
Other Title: The significance of general self-efficacy and subjectively perceived stress for the health-related quality of life of adults with diabetes
Extent: 67 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Bendrasis saviveiksmingumas;Subjektyviai suvokiamas stresas;Su sveikata siejama gyvenimo kokybė;Cukrinis diabetas;General self-efficacy;Subjectively perceived stress;Health-related quality of life;Diabetes mellitus
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti bendrojo saviveiksmingumo ir subjektyviai suvokiamo streso reikšmę cukriniu diabetu sergančių suaugusių su sveikata siejamai gyvenimo kokybei. Tyrime dalyvavo 157 cukriniu diabetu sergantys asmenys, iš jų 46 (29,3 %) vyrai ir 111 (70,7 %) moterų. Tyrime dalyvavusių asmenų amžius pasiskirsto nuo 18 iki 84 metų (amžiaus vidurkis 53,7). Buvo naudojami šie klausimynai: Ware ir Sherbourne (1992) klausimynas „Medicininių baigčių studijos trumpoji forma – SF-12“, skirtas su sveikata siejamai gyvenimo kokybei matuoti. Bendrajam saviveiksmingumui matuoti pasirinkta M. Jerusalem ir R. Schwarzer (1979) sukurta Bendrojo saviveiksmingumo skalė. Subjektyviai suvokiamam stresui matuoti buvo naudojama S. Cohen (1983) Subjektyviai suvokiamo streso skalė. Tyrimo rezultatai atskleidė, cukriniu diabetu sergančių suaugusiųjų mažiau išreikštas subjektyviai suvokiamas stresas, jaunesnis amžius bei silpniau išreikštos su liga susiję komplikacijos prognozuoja geresnę gyvenimo kokybę nepriklausomai nuo jų lyties, šeiminės padėties, išsilavinimo, diabeto tipo, ligos trukmės ir bendrojo saviveiksmingumo. Bendrasis saviveiksmingumas neturi moderacinio poveikio ryšiui tarp cukriniu diabetu sergančių suaugusiųjų subjektyviai suvokiamo streso ir jų su sveikata siejamos gyvenimo kokybės.
The aim of the study was to assess the significance of general self-efficacy and subjectively perceived stress for the health-related quality of life of adults with diabetes. The study included 157 people with diabetes, 46 (29.3%) men and 111 (70.7%) women. The age of the study subjects ranged from 18 to 84 years (mean age 53.7). The following questionnaires were used: „Medical Outcomes Study Short Form – SF12“ from J. Ware and Sherbourne (1992) for measuring health-related quality of life. The General Self-eficacy Scale developed by M. Jerusalem and R. Schwarzer (1979) was used to measure overall self-efficacy. The Perceived Stress Scale (by S. Cohen, 1983) was used to measure subjectively perceived stress. The results of the research have shown, that less expresed subjectively perceived stress in adults with diabetes, younger age and weaker disease-related complications predict better health-related quality of life regardless of gender, marital status, education, type of diabetes, duration of illness and general self-efficacy. General self-efficacy has no moderating effect on the subjective perceived stress of diabetic adults and their health-related quality of life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62380
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons