Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62370
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vaičiūnas, Rytis
Supervisor: Kovalčikienė, Kristina
Title: Darbuotojų suvokiamos per didelės kvalifikacijos, psichologinio įgalinimo ir darbo motyvacijos sąsajos
Other Title: The relationship between workers perceived overqualification, psychological workers empowerment and work motivation
Extent: 55 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Suvokiama per didelė kvalifikacija;Perceived overqualification;Darbo motyvacija;Work motivation;Psichologinis įgalinimas;Psychological empowerment;Darbuotojai;Workers
Abstract: Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti darbuotojų suvokiamos per didelės kvalifikacijos, psichologinio įgalinimo ir darbo motyvacijos sąsajas. Tyrime dalyvavo 157 skirtingo išsilavinimo, viešajame (74 darbuotojai) ir privačiajame (83 darbuotojai) sektoriuose dirbantys darbuotojai (126 moterys ir 31 vyras), kurių amžius svyravo nuo 18 iki 64 metų (vid. 33 metai, std. 12,14). 29 darbuotojai užėmė vadovaujamas pareigas ir 128 nevadovaujamas. Tyrimas buvo atliktas pasitelkiant elektroninę apklausą, kurioje naudojami trys klausimynai: Maynard ir kt. (2006) Per didelės kvalifikacijos skalė (SPOQ), Tvarijonavičiaus ir Bagdžiūnienės (2013) lietuviškas Psichologinio įgalinimo klausimynas, Gagne ir kt. (2014) Multidimensinė darbo motyvacijos skalė (MWMS) bei papildomi sociodemografiniai klausimai. Nustatyta, kad jei darbuotojai nevertina savo kvalifikacijos kaip pernelyg didelės, tuomet psichologinis įgalinimas organizacijoje padeda dar labiau sumažinti jų suvokiamą per didelę kvalifikaciją. Taip pat, didėjant suvokiamos per didelės kvalifikacijos išreikštumui, taip pat didėja ir išorinė motyvacija. Apibendrinus šių trijų reiškinių tarpusavio sąveikas, rezultatai parodė, kad suvokiama per didelė kvalifikacija prognozuoja amotyvaciją per dalinį mediatorių – psichologinį įgalinimą. Skaičiuojant rezultatus buvo atsižvelgta į sociodemografinius rodiklius: amžius, bendras darbo stažas.
The aim of this study was to assess the relationship between workers perceived overqualification, psychological empowerment and work motivation. The study included 157 employees from different educational background, public (74 employees) and private (83 employees) sector workers (126 women and 31 men), aged between 18 and 64 (average 33 years, std.12,14). 29 employees held management positions and 128 non-management. An online survey was conducted using three questionnaires: Maynard et al. (2006) Scale of Perceived Qualification (SPOQ), Tvarijonavičius and Bagdžiūnienė (2013) Lithuanian Psychological Empowerment Questionnaire, Gagne et al. (2014) Multidimensional Work Motivation Scale (MWMS) and additional sociodemographic questions. It was found that if employees do not perceive their qualifications as excessive, then psychological empowerment in the organization helps to further reduce their perceived overqualification. In addition, with perceived overqualification getting higher, external motivation also increases. Summarizing the interactions between these three phenomena, the results show that perceived overqualification predicts amotivation through a partial mediator - psychological empowerment. The sociodemographic characteristics that were taken into account when calculating the results: age, total work experience in years.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62370
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rytis_vaiciunas_md.pdf897.26 kBAdobe PDF   Until 2022-06-01View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

214
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.