Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62362
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTutlys, Vidmantas-
dc.contributor.authorFedorets, Kateryna-
dc.date.accessioned2019-05-08T11:31:29Z-
dc.date.available2019-05-08T11:31:29Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/62362-
dc.description.abstractThis research explores international accreditation process in the modern educational space of Europe in the context of the Bologna process. The work defines the content of the concept of “international accreditation” and its structural components, systematizes scientific achievements in the competence approach in passing the process of obtaining international accreditation. The paper discusses the difference in accreditation in Lithuanian and Ukrainian universities and draws conclusions regarding the quality of the level of education based on a request from accreditation commissions. An algorithm for obtaining international accreditation of specialty 011- “Educational, pedagogical sciences” was also formed. The pedagogical effect of the work is to implement the results of work by obtaining international accreditation by Ukrainian universities. This will improve the quality of education in higher education institutions, which will confirm the level of their work by international organizations of quality. The relevance of the chosen topic is due to the activation of cross-communication processes in the modern educational space. Academic mobility is becoming a demand of time, it aggravates the issue of implementation of a single educational space in the universal conditions of self-development and personality development. The international accreditation of higher education institutions becomes the realities of today's education in Ukraine, and the responsibility for international learning criteria is presented by the remarkable nature of Ukraine in the world of educational services. But the existing problem of the lack of practical development of the algorithm for obtaining international accreditation for Ukrainian universities remains unresolved.en
dc.description.abstractŠiame tyrime nagrinėjamas tarptautinis akreditacijos procesas šiuolaikinėje Europos švietimo erdvėje Bolonijos proceso kontekste. Darbe yra apibrėžiamas „tarptautinės akreditacijos“ sąvokos turinys ir jo struktūriniai komponentai, sistemingai atskleidžiami kompetencijomis ir studijų rezultatais grindžiamų metodikų taikymo pasiekimai diegiant ir įgyvendinant tarptautinio studijų akreditavimo procesą. Darbe yra aptariamas akreditacijos skirtumas Lietuvos ir Ukrainos universitetuose ir pateikiamos išvados dėl aukštojo mokslo kokybės, remiantis akreditacijos komisijų prašymu. Taip pat buvo sukurtas tarptautinės 011 „Švietimo, pedagogikos mokslų“ studijų programų akreditacijos gavimo algoritmas, skirtas Ukrainos aukštosioms mokykloms, siekiančioms gauti tarptautinę akreditaciją. Tai pagerins aukštojo mokslo studijų kokybę, padedant pasiekti tarptautinius studijų kokybės keliamus reikalavimus. Pasirinktos temos aktualumas yra susijęs su šiuolaikinės švietimo erdvės judumu ir intensyviais joje vykstančiais komunikacijos procesais. Akademinis mobilumas tampa laiko poreikiu, tačiau jis apsunkina vieningos švietimo erdvės diegimą visuotinėmis tobulinimosi ir asmenybės ugdymo sąlygomis. Tarptautinė aukštojo mokslo įstaigų akreditacija Ukrainoje tampa šiandienos realija, o atsakingas tarptautinės akreditacijos diegimas yra suvokiamas kaip natūralus aukštojo mokslo kaitos ir raidos bruožas. Tačiau viena iš esminių neišsprestų problemų yra tai, kad iki šiol nebuvo praktinio Ukrainos universitetų tarptautinės akreditacijos gavimo algoritmo.lt
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent66 p.-
dc.language.isoenen
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectAccreditationen
dc.subjectStudijų akreditacijalt
dc.subjectInternational accreditationen
dc.subjectTarptautinė studijų akreditacijalt
dc.subjectEuropean higher education areaen
dc.subjectEuropos aukštojo mokslo erdvėlt
dc.subjectQuality of educationen
dc.subjectAukštojo mokslo kokybėlt
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleImplementation of international accreditation requirements of higher education studies in Ukraine and Lithuaniaen
dc.title.alternativeTarptautinių aukštojo mokslo studijų kokybės reikalavimų diegimas Ukrainoje ir Lietuvojelt
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptEdukologijos tyrimų institutas-
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.