Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62329
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Giedraitytė, Emilija
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Comparative analysis of German bilateral relations and strategic partnerships during the tenure of chancellor Angela Merkel
Other Title: Vokietijos dvišalių santykių ir strateginių partnerysčių lyginamoji analizė kanclerės Angelos Merkel vadovavimo laikotarpiu
Extent: 85 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: Germany;Merkel;Bilateral relations;Strategic partnership;Vokietija;Merkel;Dvišaliai santykiai;Strateginė partnerystė
Abstract: International relations are developed among states by using various methods and under different conditions. State leaders, governing techniques, cultural and historical background define relations among neighbouring countries and on global scale. In order to better understand how countries create their relations and why they choose different cooperation types, it could be analysed through examples of specific states. This master thesis is designed to discuss German foreign policy during the tenure of Chancellor Angela Merkel. Germany is chosen as the main research country since its considered as the leader in the region. Two types of cooperation – bilateral and strategic – are analysed. France and Russia are chosen as bilateral partners, while strategic agreements are reviewed between Germany, China and Brazil. These cases have been chosen based on their leading positions in Europe, Asia and Latin America. This paper aims to reveal how Germany is developing its bilateral relations and what importance it attaches to strategic partners. Also, what type of cooperation for Germany is more politically and economically beneficial. The most important documents for the study are partnership agreements, which lay down the areas of cooperation. Media outlets show real results of cooperation. Attention is drawn to expert opinion on possible future tendencies in German foreign policy. Object of the research – the comparison of German bilateral cooperation and strategic partnerships during the tenure of Chancellor Angela Merkel. Research aim – to determine which type of cooperation – bilateral relations or strategic partnership – is more beneficial for Germany. While analyzing theoretical assumptions, analysis of scientific literature is performed. Legal document analysis is carried out in order to identify areas of cooperation set out in bilateral and strategic partnership documents. Discourse analysis identifies how political dialogue between the parties is carried out, as well as how the strategic partnership agreements are implemented in real political life. After comparing the development of political dialogue and economic cooperation, it has been noted that greater differences from the German side are perceived towards each country than based on the type of partnership. Political dialogue is most actively developed with bilateral partner France. There is consensus on most of the issues at both EU level and during the leaders' meetings. Economic cooperation is most beneficial in China's case. China remains the main importing country and the third export country for Germany.
Tarptautiniai santykiai tarp šalių vystomi įvairiais metodais ir įvairiomis sąlygomis. Valstybių vadovai, valdymo būdas, kultūrinis ir istorinis palikimas lemia ryšius tiek su kaimyninėmis šalimis, tiek globaliu mastu. Norint geriau suprasti, kaip šalys kuria tarpvalstybinius santykius, kodėl pasirenka vienus ar kitus bendradarbiavimo būdus, galima tirti per konkrečių šalių pavyzdžius. Šis baigiamasis magistro darbas skirtas aptarti Vokietijos užsienio politikos kryptis kanclerės Angelos Merkel vadovavimo laikotarpiu. Kaip pagrindinė tyrimo šalis pasirinkta Vokietija, pripažįstama Europos regiono lydere. Tyrimui pasirinkti du bendradarbiavimo tipai – dvišalis ir strateginis. Kaip dvišalės partnerės nagrinėjamos Prancūzija ir Rusija, o strateginės sutartys apžvelgiamos tarp Vokietijos, Kinijos ir Brazilijos. Šie atvejai pasirinkti dėl šių šalių lyderiaujančių pozicijų Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Darbe siekiama atskleisti, kaip Vokietija vysto dvišalius santykius ir kokia reikšmė skiriama strateginiams partneriams. Taip pat kuris bendradarbiavimo tipas Vokietijai yra naudingesnis politiškai ir ekonomiškai. Tyrimui svarbiausi partnerysčių sutarčių dokumentai, kuriuose atsiskleidžia numatytos bendradarbiavimo sritys. Taip pat žiniasklaidos priemonės, kuriose matomi realūs bendradarbiavimo rezultatai. Atkreipiamas dėmesys į ekspertų nuomonę apie galimas Vokietijos užsienio politikos ateities tendencijas. Tyrimo objektas – Vokietijos dvišalių ir strateginių partnerysčių palyginimas kanclerės Angelos Merkel vadovavimo laikotarpiu. Tyrimo tikslas – įvertinti, kuris bendradarbiavimo tipas – dvišaliai santykiai ar strateginė partnerystė – yra naudingesnis Vokietijai. Darbe, analizuojant teorines prielaidas, atliekama mokslinės literatūros analizė. Dokumentų ir teisės aktų analizė atliekama siekiant nustatyti dvišalių santykių ir strateginių partnerysčių dokumentuose išdėstytas bendradarbiavimo sritis. Diskurso analizė leidžia identifikuoti, kaip vykdomas politinis dialogas tarp šalių, taip pat, kaip strateginės partnerystės sutartys įgyvendinamos realiame politiniame gyvenime. Lyginant vystomą politinį dialogą ir ekonominį bendradarbiavimą pastebėta, kad didesni skirtumai iš Vokietijos pusės jaučiami kiekvienos šalies atžvilgiu atskirai, o ne dėl partnerystės tipo. Politiniai santykiai aktyviausiai palaikomi su dvišale partnere Prancūzija. Tiek Europos Sąjungos mastu, tiek lyderių susitikimų metu reiškiamas sutarimas dauguma klausimų. Ekonominis bendradarbiavimas naudingiausias Kinijos atveju. Kinija išlieka pagrindine importo šalimi ir trečia eksporto šalimi Vokietijai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62329
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

119
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons