Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61995
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuodytė, Greta
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Elektroninio marketingo priemonių parinkimas pagal vartotojų elgseną
Other Title: Electronic marketing tools selection according to consumer behavior
Extent: 82 p.
Date: 5-Apr-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketingo priemonės;Internetas;Elektroninis verslas;Marketing tools;Internet;Internet business
Abstract: Darbo tikslas - pateikti pasiūlymus apie elektroninio marketingo priemones, įvertinus kintančią vartotojų elgseną. Teorinėje elektroninio marketingo galimybių analizės dalyje išsamiai aptariama elektroninio marketingo samprata, elektroninės komercijos reikšmė, peteikiamos elektroninio marketingo priemonių tendencijos, analizuojama vartotojų elgsena internete. Šioje dalyje analizuojami skirtingi autorių, tyrinėjusių šią sritį, požiūriai, studijų rezultatai. Antrojoje analitinėje darbo dalyje yra siekiama įvertinti bei nustatyti, kokios elektroninio marketingo priemonės yra reikšmingos Lietuvos interneto vartotojų elgsenai. Tyrimas susitelkia ties elektroninio marketingo priemonių vengimu, elektroninės nuomonės ir paslėpto marketingo įtakos apsisprendžiant pirkti bei vartotojų elgsena socialiniuose tinkluose vertinimu. Projektinėje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai apie elektroninio marketingo priemonių parinkimą pagal vartotojų elgseną. Vieni svarbiausių pasiūlymų – verslo organizacijoms dalyvauti socialiniuo tinkluose, vertinti elektroninę nuomonę ir teisingai parinkti slapto marketingo būdus.
Aim of the paper: to present suggestions on electronic marketing tools, taking into account changing consumer behavior. In the theoretical part of the analysis of electronic marketing opportunities, the concept of electronic marketing, the importance of e-commerce, the tendencies of electronic marketing tools are analyzed in detail, and consumer behavior in the Internet is analyzed. This section analyzes the different approaches and study outcomes of authors who have studied this field. The second part of the analytical work is to evaluate and determine what electronic marketing tools are important for the behavior of Lithuanian Internet users. The research focuses on avoiding electronic marketing tools, evaluating the impact of electronic opinion and hidden marketing on purchasing and consumer behavior in social networks. Proposals for selection of electronic marketing tools according to consumer behavior are presented in the project part. One of the most important suggestions - for business organizations to participate in social networks, to evaluate electronic opinion and to correctly choose the methods of secret marketing.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/61995
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
greta_kuodyte_md.pdf2.36 MBAdobe PDF   Until 2024-04-05View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

256
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.