Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61015
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Lukošiūnaitė, Virginija
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus asmenų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių ryšys su streso įveikos strategijomis
Other Title: Eating habits and physical activity link with stress coping strategies in middle aged and elderly people
Extent: 66 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Vidutinio amžiaus asmenys;Pagyvenusio amžiaus asmenys;Fizinis aktyvumas;Mitybos įpročiai;Streso įveikos strategijos;Elderly people;Physical activity;Eating habits;Stress coping strategies;Middle-aged people
Abstract: Tyrimo tikslas - nustatyti fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių sąsajas su streso įveikos strategijomis vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių grupėje. Tyrime dalyvavo 204 vyresnio amžiaus tiriamieji. Tyrime buvo naudojami: Fizinio aktyvumo klausimynas (E. Galvydienė, 2008); Mitybos klausimynas (E. Galvydienė, 2008); Streso įveikimo strategijų klausimynas (COPE) (Carver, Scheier, Weinbtraub, 1989). Tyrimo rezultatai parodė, kad moterų į emocijas nukreiptų įveikimo (adaptyvių) streso strategijų naudojimą prognozuoja dažnesnis sveikų produktų vartojimas bei žemesnis išsilavinimas ir jaunesnis amžius. Vyrų į emocijas nukreiptos įveikos streso strategijos naudojimą prognozuoja dažnesnis sveikų maisto produktų vartojimas ir aukštesnis išsilavinimas. Rezultatai taip pat atskleidė, kad moterų į problemą nukreiptų įveikimo (adaptyvių) streso strategijų naudojimą prognozuoja dažnesnis sveikų produktų vartojimas, žemesnis fizinis aktyvumas ir jaunesnis tiriamųjų amžius. Vyrų į problemą nukreiptos įveikos streso strategijos naudojimą prognozuoja dažnesnis sveikų maisto produktų vartojimas. Išsiaiškinta, kad moterų mažiau adaptyvios įveikimo streso strategijos naudojimą prognozuoja žemesnis išsilavinimas, retesnis sveikų maisto produktų vartojimas, dažnesnis nesveikų maisto produktų vartojimas, prastesnis fizinis aktyvumas ir jaunesnis tiriamųjų amžius. Vyrų mažiau adaptyvios įveikimo streso strategijos naudojimą prognozuoja prastesnis fizinis aktyvumas bei aukštesnis tiriamųjų išsilavinimas.
The aim of this research was to establish what are physical activity and eating habits links to stress coping strategies among middle-aged and elderly people. 204 elderly people participated in this research. The research was conducted using Physical Activity Questionnaire (E. Galvydienė, 2008); Eating Habits Questionnaire (E. Galvydienė, 2008); Stress Coping Strategies Questionnaire (COPE) (Carver, Scheier, Weinbtraub, 1989). Research results indicated that emotions oriented (adaptive) coping strategies among women are predominantly employed by those eating healthy foods, being not well educated and of younger age. Whereas emotions oriented coping strategies among men are predominantly employed by those eating healthy foods and well educated. Results also revealed that problem-oriented (adaptive) coping strategies among women were mostly used by those eating healthy foods, having lower physical activity levels and of younger age. Problem-oriented coping strategies among men were mostly employed by those eating healthy foods. Research also found that less adaptive stress coping strategies among women are mostly being employed by those rarely eating healthy foods, mostly eating unhealthy foods, having lower physical activity levels, being less educated and of younger age. Less adaptive coping strategies among men are mostly being employed by those having low levels of physical activity and being well educated.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/61015
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
virginija_lukosiunaite_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

83
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.