Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61011
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Lapinskienė, Vaida
Supervisor: Jarašiūnaitė, Gabija
Title: Informacinių technologijų specialistų aleksitimiškumo, streso įveikos strategijų ir somatizacijos sąsajos
Other Title: The relationship in somatisation, stress coping strategies and somatisation in Information technology specialists
Extent: 66 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Aleksitimija;Streso įveikos strategijos;Somatizacija;IT specialistai;Alexithymia;Stress coping strategies;Somatization;IT specialists
Abstract: Tyrimo tikslas – analizuoti informacinių technologijų (IT) specialistų aleksitimiškumo, streso įveikos strategijų ir somatizacijos sąsajas. Tyrime dalyvavo 122 tiriamieji, dirbantys IT specialistais įvairiose įstaigose Lietuvoje. IT specialistų aleksitimiškumui tirti buvo naudojama Toronto aleksitimijos skalė (TAS – 20), somatizacijai tirti buvo naudojama Keturių dimensijų simptomų klausimyno (Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ)) somatizacijos skalė, o streso įveikos strategijos buvo vertinamos lietuvišku keturių faktorių streso įveikos klausimynu. Tyrimo rezultatams analizuoti buvo taikyta Pearson‘o koreliacija, daugialypė tiesinė regresija, taip pat Process metodas, kurį sukūrė A. F. Hayers. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didesnė dalis IT specialistų yra aleksitimiški ir jiems būdingi somatizacijos simptomai. Taip pat didesnis IT specialistų aleksitimiškumas ir jo komponentai – sunkumai identifikuoti jausmus, sunkumai apibūdinti jausmus, į išorę orientuotas mąstymas - yra teigiamai susijęs su somatizacija. Labiau aleksitimiški asmenys naudoja mažiau adaptyvias streso įveikos strategijas – emocinę iškrovą ir vengimą, o mažiau aleksitimiški naudoja adaptyvias streso įveikos strategijas – problemų sprendimą ir socialinę paramą. Tyrime analizuojamos streso įveikos strategijos nėra susijusios su somatizacija. Duomenų analizė atskleidė, jog labiau aleksitimiškų IT specialistų naudojamos neadaptyvios streso įveikos strategijos neprognozuoja somatizacijos. Taip pat paaiškėjo, jog naudojamos streso įveikos strategijos neveikia ryšio tarp aleksitimijos ir somatizacijos.
The aim of the study was to evaluate alexithymia, stress coping strategies and somatisation relations in IT specialists. The study involved 115 IT specialists from various Lithuanian companies. The alexitimity of IT specialists was evaluated by Toronto Alexithymia Scale (TAS – 20), somatisation was evaluated by Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) somatisation scale, and stress coping strategies were measured by four factor Lithuanian stress coping assessment method. Pearson’s correlation, multiple linear regression analysis and „Process“ method developed by A. F. Hayes was applied to analyze the data in this research. Results of the study revealed that the majority of IT specialists are alexithymic and have symptoms of somatisation. Also, the study revealed, that grater scores of alexithymia and its components – difficulties in identifying feelings, difficulties in describing feelings and externally oriented thinking are positively correlated with somatization symptoms in IT specialists. More alexithymic individuals use maladaptive stress coping strategies – emotional discharge and avoidance, and less alexithymic individuals use adaptive stress coping strategies – social support and problem solving. In this study, stress coping strategies are not related with somatization. Results of the study revealed that maladaptive stress coping strategies, used by more alexithymic IT specialists do not predict somatization. Moreover, this study showed that stress coping strategies do not moderate the relationship between alexithymia and somatization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/61011
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

216
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.